SKR:S Ekonomirapport visar på stärkt ekonomi
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ekonomirapporten
 
Tack vare konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärks ekonomin i kommuner och regioner. Det behövs för att ge möjlighet till investeringar i arbete, digitalisering och klimat.
– Vi ser en relativt stark ekonomi och det är bra. Det kommer att krävas stora investeringar de kommande åren i viktiga framtidsområden som integration och arbete, klimatanpassning och en hållbar omställning samt en önskvärd digitalisering inom välfärdsverksamheterna. Det är områden som både staten, kommuner och regioner behöver investera i, säger Anders Knape, ordförande, SKR.
Stark ekonomi ger utrymme för långsiktiga investeringar
 
Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal
 
Första halvåret 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Pandemins effekter har gett ett tydligare utslag än under våren 2020.
– Under en period av extraordinärt tryck på vården har alla resurser använts. Regionerna har i första hand anställt fler och ökat sina kostnader för ordinarie personal. Inhyrd personal har fungerat som en nödvändig ventil för att hantera den ansträngda situationen, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR.
Pandemin har ökat kostnaderna för inhyrd vårdpersonal
 
VD-krönika
 
Pandemin har inneburit betydande förändringar för välfärdens verksamheter och medfört ökade risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många medarbetare har haft en hög arbetsbelastning under lång tid och en del har ställts inför extraordinärt svåra situationer. Aldrig har arbetsmiljöarbetet varit viktigare. Sällan har det utvecklats mer.
Det skriver Staffan Isling, SKR:s VD.
Mina tre viktigaste lärdomar om psykisk hälsa på jobbet
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Förmågan att ställa om kompetens är viktigare än någonsin
Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt där allt fler yrken utvecklas eller avvecklas. Det ställs därför allt högre krav på ökad kompetens, eller snarare rätt kompetens, för att en arbetstagare ska vara aktuell för ett visst yrke och för att en arbetsgivare ska kunna tillsätta en vakant tjänst.
Läs inlägget på Arbetsgivarbloggen av Jeanette Hedberg
Tredje dos öppnar för ökad vaccinering av omsorgspersonal
Vaccineringsberedskapen är fortsatt hög i kommuner och regioner. När de första äldre nu ska få sin tredje dos uppmanar SKR arbetsgivarna att parallellt främja möjligheterna för omsorgspersonalen att vaccinera sig. Det ger såväl personal som brukare ett ökat skydd mot covid-19.
Läs inlägget på Arbetsgivarbloggen av Tomas Björck
Ohållbart med motsatta rekommendationer från myndigheter
I dagsläget är det oklart om det är riskfyllt eller inte för vaccinerade gravida att arbeta under pandemin. Arbetsgivarna i kommuner och regioner måste få tydliga och samstämmiga råd för hur detta ska hanteras. Framför allt behöver den gravida medarbetaren känna sig trygg i vad som gäller.
Läs inlägget på Arbetsgivarbloggen av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
 
Distansarbete och förtroendearbetstid
SKR har tagit fram ett antal frågor med tillhörande svar kring distansarbete och förtroendearbetstid. Exempel på frågor som besvaras är om riktlinjerna om distansarbete behöver samverkas med facken, vilka försäkringar som gäller och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid distansarbete.
Frågor och svar om distansarbete och förtroendearbetstid
 
Vård- och omsorgscollegeveckan
Vecka 42 anordnas Vård- och omsorgscollegeveckan runt om i hela Sverige där föreläsningar, workshoppar och utställningar arrangeras för att uppmärksamma vård- och omsorgsbranschen. VO-College drivs av SKR tillsammans med Kommunal, Sobona, Vårdföretagarna samt Fremia och skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Såväl offentliga som privata arbetsgivare, gymnasieskolor, vuxenutbildare och yrkeshögskolor finns i samverkan. Genom sitt arbete bidrar VO-College till att kvalitetssäkra utbildningen och stöttar arbetsgivarna.
Vård- och omsorgscollege
 
Webbinarie om ledarskap - 22 oktober
Ledare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort enorma insatser för både verksamheterna och medarbetarna. Vid webbinariet delar vi lärdomar om ledarskap under lång tids stress. Syftet är att stärka ledarskapet, både utifrån behovet att ge rätt stöd och förutsättningar till medarbetarna men också för chefernas egen skull. Webbinariet riktar sig främst till för dig som arbetar som verksamhetschef eller HR-expert.
Ledarskap under lång tids stress
 
Gilla Jobbet - 28 oktober
Gilla Jobbet anordnar ett webbinarium där forskare och praktiker kommer att dela med sig av erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin. Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om och vad kan vi ta med oss framöver? Webbinariet är kostnadsfritt.
Gilla Jobbet 2021
 
Utbildning i kollegial handledning - 2 och 19 november
Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare, bidra till att öka förmågan att reflektera över sådant som sker i krävande arbetssituationer och utveckla hållbara relationer på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig till HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner. Sista anmälningsdag är 29 oktober.
Utbildning Kollegial handledning 2:1
 
Nya föreskrifter om arbetsanpassning – se webbsändning i efterhand
Den 1 juni trädde de nya förskrifterna om arbetsanpassning i kraft. Med anledning av det anordnade SKR en webbsändning för att tydliggöra vad föreskrifterna innebär för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Under sändningen deltog även Arbetsmiljöverket. Sändningen finns nu tillgänglig att titta på i efterhand.
Arbetsanpassning
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se