SKR lanserar På gång inom EU: Hösten 2021
 
Nu finns den senaste upplagan av På gång inom EU att läsa online. Skriften går igenom aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner under hösten 2021.
 
I denna utgåva kan du bland annat läsa det senaste om ett klimatneutralt Europa, den digitala framtiden, EU:s sammanhållningspolitik och om tillräckliga minilöner.
 
Som i tidigare utgåvor lyfter även SKR en rad prioriterade frågor för hösten. Aktuella prioriterade frågor SKR lyfter är bland annat EU:s migrations- och asylpakt, den sociala dimensionen samt Horisont Europa.
 
 
State of the European Union
 
Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 15 september talet om tillståndet i unionen (State of the European Union, SOTEU).
 
Talet, som hålls årligen av kommissionens ordförande, lyfter de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att genomföra det kommande året, och ger även en återkoppling kring det arbete som har bedrivits under det föregående året.
 
Bland de nya initiativ som von der Leyen lyfte i årets tal var EU:s gröna giv, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och en ny satsning på demokrati i EU.
 
Talet ger även en överblick av hur EU kan väntas prioritera sitt arbete under det kommande året, något som även kommer att synliggöras i kommissionens arbetsprogram för det kommande året, vilket väntas presenteras 19 oktober.
 
 
European Week of Regions and Cities 11-14 oktober
 
Anmälan till European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek) är nu öppen!

#EURegionWeek är ett årligt evenemang där städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa vikten av den lokala och regionala nivån för europeiskt styre.

Målen med #EURegionsWeek ska bland annat att diskutera gemensamma utmaningar för städer och regioner, att skapa en plattform för kunskapsutbyte och att främja samarbete mellan aktörerna.

Teman för 2021 är den gröna omställningen, sammanhållningspolitiken, den digitala omställningen samt medborgardialog.

Mer information samt anmälan till evenemanget hittar du här
 
Plenum i Regionkommittén 12-14 oktober
 
Nästa vecka är det dags för Regionkommitténs första plenum sedan sommaruppehållet. Bland de yttranden som ska tas upp finns bland annat jämlikhetsstrategin för HBTQI-personer, inrättandet av en ram för europeiskt e-ID, samt EU:s strategi för barnets rättigheter.

I samband med plenarsessionen ska ordförande i Regionkommittén Apostolos Tzitzikostas 12 oktober presentera den årliga regionala och lokala barometern (#EURegionalBarometer). Barometern ger en överblick av året som har gått i EU från ett lokalt och regionalt perspektiv.
 
 
SKR:s Brysselkontor söker praktikant
 
Är du eller någon du känner intresserad av EU-politik och vill göra praktik i Bryssel? SKR söker nu en praktikant till Brysselkontoret för den kommande vårterminen!

Som praktikant kommer du att få jobba nära EU:s organ och institutioner i Bryssel samt den lokala och regionala politiken i Sverige. Vi söker dig som har en avslutad eller snart avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, helst med EU-inriktning. Om du även har ett särskilt intresse för kommuner och regioner är detta positivt.

Ansökan är öppen fram till 17 oktober.

Mer information och ansökanssidan hittas här
 
Praktiktjänst hos Europarådet
 
Två gånger om året välkomnar Europarådet unga akademiker till organisationen som praktikanter. Det är en chans att få värdefull erfarenhet i en komplex mångkulturell och stimulerande arbetsmiljö.

Mer om praktiktjänsten och ansökan hittas här
 
ICLD startar nytt nätverk för jämlik hälsa
 
ICLD har startat ett nytt nätverk för jämlik hälsa. Regionerna Stockholm, Västerbotten och Östergötland tillsammans med sina samarbetspartner från Kenya eller Uganda deltar i ICLD:s nystartade globala nätverk. Målet med nätverket är att ge en mer jämlik tillgång till hälsovård för de som bor och lever i regionen. Det ska också sprida goda exempel och erfarenheter till andra regioner och kommuner.
 
 
Resestipendium för mastersstudenter
 
ICLD Resestipendium är ett program för mastersstudenter i Sverige. Syftet med programmet är att ge studenter en möjlighet att genomföra fältarbete i ett av ICLDs partnerländer. Varje uppsats ska ha en stark koppling till lokal demokrati och bidra till att förstå hur lokal demokrati och gott ledarskap kan bidra till att uppnå hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Studenter får söka upp till 20,000 SEK för att utföra fältarbetet i ca 5 veckor i ett av partnerländerna.
 
 
 
Dags att ansöka om kommunalt partnerskap
 
Nu är det hög tid att lämna in projektansökan om partnerskap. Ansökan för våren 2022 stänger 15 oktober. Förberedelsefas går när som helst under året att söka.

Kommuner, regioner och regionala kommunalförbund, kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna.
 
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande
 
 
 
Redaktör
Lukas Andreasson
lukas.andreasson@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se