Digitalt informationsmöte för landets förvaltningschefer
 
Nu är det snart dags för det första digitala informationsmötet för landets  förvaltningschefer/skolchefer. Läs mer om tankarna inför mötet i avdelningschef Monica Sondes blogg.
 
 
Seminarium: Vaccination av barn,12-15 år 
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 år vaccineras med start den 11 oktober. Med anledning av detta erbjuder SKR ett kostnadsfritt webbsänt seminarium den 8 oktober klockan 9.30-10.30. Folkhälsomyndigheten och SKR berättar om rekommendationer och frågor kring vaccination, samtycke och risker för biverkningar.
 
 
Gymnasieantagning i praktiken – lagstiftning och tillämpning
 
Den 27 oktober arrangerar SKR ett webbsänt seminarium där vi informerar om aktuella frågor som berör gymnasieantagningen, dess lagstiftning och praktik. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor.
 
 
Likvärdig och kompensatorisk förskola
 
Välkommen till en webbsändning den 29 oktober med tema likvärdig och kompensatorisk förskola. Vi får ta del av kommunexempel samt hur SKR:s öppna jämförelser kan bidra med analysunderlag. Målgrupp är skolchef/verksamhetschef med ansvar för förskola och verksamhetsutveckling, kvalitet och analys och andra med intresse för förskolans kompetensförsörjning.
 
Välkommen till nya SkolmatSverige!
 
SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som består av olika enkäter som tillsammans hjälper skolorna att få en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet. Nu lanseras verktyget i en ny, mer användarvänlig kostym. SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm i samarbete med SKR, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Karolinska institutet, Jordbruksverket och Skolverket. Välkommen att prova!
 
Fler webbsändningar och konferenser 
 
 
Psykisk hälsa och skolan – teori och praktik (1 november)
SKR arrangerar en digital heldagskonferens på temat psykisk hälsa och skolan. Att gå från teori till praktik är en röd tråd för dagen. Vilka skolfaktorer har enligt forskningen störst betydelse för elevers psykiska välbefinnande och hur kan man arbeta i skolan och i samverkan med andra aktörer för att främja dessa? Under dagen får du också lära dig mer om olika arbetssätt för att främja välmående som prövas i svenska skolor.
Psykisk hälsa i skolan
Rätt från början – kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa (19 oktober)
Hur stärker vi de ekonomiska incitamenten för tidig samverkan med fokus på barn och ungas hälsa? Ta del av exempel på framgångsrikt samverkansarbete i Västerbottens och Gävleborgs län. Tillsammans med Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala universitet, belyser vi kostnadseffektiviteten av hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Samverkan för barn och ungas hälsa
Ledarskap under lång tids stress (22 oktober)
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om ledarskapet under perioder av lång tids stress. Webbinariet belyser teman som att hantera chefers stress under coronapandemin såväl som att föra svåra samtal, göra svåra prioriteringar och fatta svåra beslut.
Ledarskap under lång tids stress
 
Prenumerera på nyhetsbrev om barns rättigheter
 
SKR:s nyhetsbrev Stärk barnets rättigheter tar upp aktuella ämnen kring arbetet med barnets rättigheter inom kommuner och regioner.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00