SKR bedömer en högre tillväxt för skatteunderlaget 2021 och 2022
 
SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen i år och nästa år och skatteunderlaget beräknas öka med drygt 4 procent 2021 och 2022.
− Tillväxten i svensk ekonomi bedömer vi just nu vara hög, liksom flertalet andra bedömare gör, säger Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
SKR:s skatteunderlagsprognos visar goda utsikter
 
Vd-krönika
 
 
Framtidens vård är nära
 
Omställningen till nära vård pågår runt om i landet. Den kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar, i dag och framöver. Men för att lyckas måste vi arbeta långsiktigt och tillsammans, mellan landets kommuner och regioner och med stöd av staten.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Pandemin har ökat kostnaderna för inhyrd vårdpersonal
Första halvåret 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Pandemins effekter har gett ett tydligare utslag än under våren 2020.
Kostnaderna för inhyrd personal i vården har ökat
 
Årets innovationsvecka är i full gång
Den som är intresserad av innovation har denna vecka ca 200 spännande aktiviteter att följa under Innovationsveckan. SKR arrangerar och deltar i ett flertal digitala programpunkter under veckans gång.
SKR deltar i Innovationsveckan 4-8 oktober 2021
 
Sara Catoni ny chefsjurist på SKR
Sara Catoni har anställts som ny chefsjurist och chef för avdelningen för juridik på SKR. Sara Catoni är idag administrativ direktör och biträdande förvaltningschef på Trafikförvaltningen i Region Stockholm och tillträder sin tjänst på SKR den 24 januari 2022.
Ny chefsjurist på SKR
 
Bloggar från SKR
 
 
De långsiktiga förutsättningarna för kommunal ekonomi i fokus
SKR har just presenterat den senaste skatteunderlagsprognosen. Den innebär en rejäl upprevidering av skatteintäkterna för alla kommande år som vi räknar på. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Vaccinerad omsorgspersonal skapar trygghet för de äldre
Nu ska de som bor på särskilda boenden och har hemtjänst vaccineras med en tredje dos mot covid-19. Det blir ett viktigt tillfälle att samtidigt vaccinera omsorgspersonal. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR. 
Socialtjänstbloggen
 
Tredje dos öppnar för ökad vaccinering av omsorgspersonal
Vaccineringsberedskapen är fortsatt hög i kommuner och regioner. När de första äldre nu ska få sin tredje dos uppmanar SKR arbetsgivarna att parallellt främja möjligheterna för omsorgspersonalen att vaccinera sig. Det skriver Tomas Björck, SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
Välkommen till möte!
Nu är det snart dags för det första digitala informationsmötet för förvaltningschefer/skolchefer i landets kommuner. Det här är ett möte som jag verkligen ser fram emot. Vår ambition är att vi ska nå er alla. Det skriver Monica Sonde, SKR.
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Utredning om regeringens möjlighet att fatta beslut vid kriser
En parlamentarisk kommitté ska utreda om en grundlagsändring kan göra att regeringen kan agera snabbare vid framtida kriser. Regeringen har tillsatt utredningen då det i nuläget inte finns några särskilda regler i grundlagen när det gäller fredstida krissituationer. 
Utredning om grundlagsändringar för fredstida kriser
 
Ny rapport om produktivitet och effektivitet i regioner
RKA har tagit fram en rapport om effektivitet och produktivitet i regioner med fokus på hälso- och sjukvården. Rapporten belyser skillnader när det gäller kostnader, kvalitet och resultat och visar även mönster för produktivitet i regionerna.
Effektivitet och produktivitet i regionerna
 
Ny lägesbild om uppdämda vårdbehov
Socialstyrelsen har tagit fram en nationell lägesbild över uppdämda vårdbehov till följd av pandemin. Många planerade vårdbesök och insatser har fått vänta men att akut och nödvändig vård har kunnat upprätthållas i hög utsträckning. Rapporten visar också att flera tidigare utmaningar inom hälso- och sjukvården har blivit mer påtagliga under pandemin.
Pandemin har förstärkt vårdens tidigare utmaningar
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 12 oktober.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00