Nyheter från SKR
 
 
Välfärden behöver långsiktiga, generella statsbidrag
SKR välkomnar de omfattande tillskotten till välfärdsverksamheterna för 2022–24. SKR oroas dock över att de riktade statsbidragen fortsätter att vara omfattande, kortsiktiga och detaljerade.
Nödvändigt med långsiktiga planeringsförutsättningar
 
Pandemin har ökat kostnaderna för inhyrd vårdpersonal
Första halvåret 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Pandemins effekter har gett ett tydligare utslag än under våren 2020.
Fortsatt arbete för en trygg vård
 
Vägledning för jämställd upphandling
Jämställd upphandling innebär att varor, tjänster och byggentreprenader svarar mot både kvinnors och mäns villkor, behov och prioriteringar. Här finns en vägledning och en checklista till stöd för arbetet.
Täcker hela inköpsprocessen
 
Viktigt steg mot statligt ansvar för personlig assistans
SKR välkomnar att regeringen tillsatt en utredning som ska se över huvudmannaskapet för personlig assistans. Inom en överskådlig tid bör staten ta över det fulla ansvaret.
Vi har väntat på den här utredningen länge
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Näringslivet syn på kategoristyrning
Vid detta tillfälle är Svenskt Näringsliv värd för seminariet. Näringslivet har länge arbetat kategoristyrt. Begrepp som supply chain och logistik är viktiga hörnstenar. Lär dig av hur näringslivet arbetar och vad effekten kan bli för båda parter.
Välkommen 14 oktober klockan 08.30-09.30
 
Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?
Vid detta seminarietillfälle är Upphandlingsmyndigheten föredragshållare. Kategoristyrning bidrar till att organisationen når sina verksamhetsmål, kan erbjuda en väl fungerande samhällsservice och samtidigt gör goda affärer.
Välkommen 11 november klockan 8.30 – 9.30
 
Intern upphandling samt upphandling mellan upphandlade myndigheter
SKR bjuder in till ett förmiddagsseminarium om intern upphandling, även kallat teckal och in-house. Vid seminariet behandlas också upphandling mellan upphandlade myndigheter vad som också kallas "Hamburgsamarbeten". Seminariet är en repris på det som hölls i juni i år.
Välkommen 12 november klockan 9.30 – 12.00
 
Digitalt seminarier på temat hållbar upphandling
Region Uppsala bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt kunskaps-och inspirations-seminarie på temat hållbar upphandling. Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning, att ställa om till hållbart. Runtom i Sverige pågår arbete med att använda offentlig upphandling som ett viktigt verktyg på vägen mot en cirkulär ekonomi och hållbar upphandling inom alla tre perspektiv, miljö, ekonomi och social.
Välkommen 12 november klockan 9:00-12:00
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 23 november 2021 klockan 9:00-16:00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Förslag om förenklat upphandlingsregelverk överlämnas till riksdagen
Regeringen har beslutat att överlämna en proposition med förslag till ett förenklat upphandlingsregelverk till riksdagen. Förslagen syftar till att göra regelverket för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibelt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022 - Regeringen
 
Nyheterna i det förenklade upphandlingsregelverket
Regeringen föreslår att nya och förenklade regler ska gälla för offentliga upphandlingar från den 1 februari 2022. Här presenterar UM några av nyheterna, bland annat höjda direktupphandlingsgränser.
Möjligheten att genomföra reserverad upphandling utökas - Upphandlingsmyndigheten
 
Svensk e-handel står på egna ben
Sju av tio svenska e-handlare avstår från att sälja sina produkter på stora digitala marknadsplatser. Majoriteten av de svenska e-handlarna når i stället sina kunder via sin egen webbplats. Det framgår av rapporten Konkurrens och tillväxt inom e-handeln som Konkurrensverket har tagit fram på uppdrag av regeringen.
Betydelsen av digital annonsering har ökat - Konkurrensverket
 
Manipulerar för att få direktupphandla
Det finns belägg för att upphandlare manipulerar värden för att komma under direktupphandlingsgränsen. Det visar en studie från Uppsala universitet som omfattar 468 upphandlingar.
Det behövs ett trovärdigt, statistiskt säkerställt resultat - Inköpsrådet
 
Start för ny Göteborgsmodell
Göteborgs stad tar ett gemensamt grepp om sina direktupphandlingar för ökad konkurrensutsättning och större avtalstrohet. Ett nytt regelverk med tre olika förfaranden börjar tillämpas i dagarna.
En högre grad av konkurrensutsättning vid direktupphandlingar - Upphandling 24
 
Önskar dialog om äldreboenden
Vårdföretagarna lyfter fram ökad dialog och värdet av indexreglering i en ny vägledning för upphandling av särskilt boende för äldre. Branschorganisationen hoppas att vägledningen ska främja innovationsdriven och effektiv upphandling.
Det finns kommuner som tror att man inte får prata med leverantörer innan upphandling - Upphandling 24
 
Privat vårdfakta 2021
Vårdföretagarna har, för tionde året i rad, tagit fram Privat Vårdfakta. En skrift med fakta och statistik om den privat drivna vård och omsorgen i Sverige. I skriften lyfts den senaste statistiken inom flera områden kopplat till företagen och medarbetarna som återfinns ibland annat äldreomsorgen och sjukvården.
Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgs­branschen - Vårdföretagarna
 
Privata vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri skjuts upp
Ett privat alternativ för barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, var en av de tyngre frågorna vid Region Dalarnas fullmäktigemöte på måndagen. Men oppositionen röstade mot det avtal för privat vårdval som majoriteten tagit fram.
Kan bli aktuellt med ett extrainsatt fullmäktigemöte - SvT
 
Här går trenden åt motsatt håll – kommunerna tar över
I Sverige har privata bolag tagit över stora delar av äldreomsorgen och bygger i dag sina egna boenden. I Norge däremot har omsorgskoncernerna kastat in handduken. Varför har två av världens starkaste välfärdsstater gått så olika vägar?
I Norge får företag bara driva kommunens äldreboenden på entreprenad - Dagens Nyheter
 
Aktuell debatt
 
 
"Så stärks patientens rättigheter i praktiken"
I en ny undersökning säger en majoritet att de hellre får specialistvård hos en vårdgivare i en annan del av landet än väntar i kö på det närmaste sjukhuset.
Det är dags att släppa loss patienterna - Dagens Samhälle
 
"Skolvalet hotat med 8,5 procent avdrag för friskoleelever"
Med 8,5 procent sänkning av friskoleelevernas skolpeng riskerar många få sin att skola nedlagd. Det är ett slag mot hundratusentals elever, mot skolvalet och särskilt mot alla små friskolor som har minst marginaler, säger Ulla Hamilton vd för Friskolornas riksförbund.
Beräkningarna som ligger till grund för avdraget har visat sig var felaktiga - Friskolornas Riksförbund
 
”Två av tre kommuner missar viktigt upphandlingsverktyg”
För andra gången har TeneliusHolm undersökt hur många av landet kommuner och regioner som publicerar sina upphandlingsplaner. Resultatet är nedslående, skriver konsulterna Stefan Holm, Håkan Tenelius och Lotta Edholm.
Se till att det publiceras upphandlingsplaner - Dagens Samhälle
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se