Nyhetsbrev nr.12 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Vi firar demokratin 100 år
Den 21 september är det 100 år sedan det första riksdagsvalet med lika och allmän rösträtt genomfördes i Sverige. Läs mer om detta i vår Vd.s krönika, se nedan.

Ni hittar också information om de regionala konferenser vi genomför inom ramen för Demokratin 100 år. Demokrati i vår tid - främja, förankra och försvara. Målgruppen är ledande förtroendevalda i kommuner och regioner, här har vi viktiga samtal om bl.a. demokratiska samtal och hur vi kan inkludera fler i dessa. ett av syftena är att dessa samtal ska fortsätta och fördjupas i lokala sammanhang.

I veckan startade vi vårt nya nätverk med syfte att få fram goda föredömen på hur medborgardialogen blir ett systematsikt arbetssätt. Vi har 14 kommuner från norr till söder som deltar i ett utvecklingsarbete som pågår fram till jnauari 2023.

I detta nyhetsbrev puffar vi för ett nytt avsnitt av vår podcast Demokratiresan - denna gång om näthat mot förtroendevalda, se nedan.

Vi har som vanligt med några exempel på dialogarbete, denna gång även en länk till Lewisham som ör en kommun i Londonområdet, här lyfter vi fram deras digitala panel för unga.


Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR, Vd:s krönika: Ett fyrfaldigt leve för demokratin
Just nu pågår firandet av en alldeles särskild hundraåring. För ett sekel sedan genomfördes det första demokratiska riksdagsvalet i Sverige, med allmän rösträtt för både kvinnor och män.

Den 21 september vr det på dagen hundra år sedan det första riksdagsvalet med lika och allmän rösträtt genomfördes i Sverige. För första gången i historien fick kvinnor rätt att rösta i ett riksdagsval. Valet 1921 var också det första riksdagsvalet där kvinnor kunde väljas till riksdagsledamöter. I sanning en historisk dag.

Läs hela krönikan på SKR:s hemsida
 
 
SKR: Demokratiresan en podcast -
Avsnitt 47 Näthat mot förtroendevalda
I detta avsnitt samtalar vi utifrån två studier som FOI genomfört på uppdrag av SKR. De handlar om hur förtroendevalda omtalas på nätet samt vilka strategier som vi alla kan utsättas för i digitala miljöer. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande. En grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet.
Medverkande: Lisa Kaati, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
Länk till Demokratiresan avsnitt 47
 
 
SKR: Demokratins genombrott 100 år
Under 2021 anordnar SKR digitala konferenser runtom i landet för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

För att uppmärksamma demokratins genombrott för 100 år sedan startar höstens konferensserie den 10 september vilket 1921 var startdatum för andrakammarvalet, som pågick fram till 26 september.

Målgrupp för konferensen är ledande förtroendevalda i kommuner och regioner samt företrädare från civilsamhället som deltar i ett viktigt samtal om demokratins framtid tillsammans. Vid varje konferens medverkar även ett statsråd, företrädare från SKR:s styrelse och forskare utifrån olika teman såsom demokratiska samtalet, digital delaktighet och mänskliga rättigheter.

Läs mer på SKR:s hemsida 
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser
SKR utlyser en andra omgång för en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.

Elever i högstadieskolor och gymnasium kan lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun. Förslagen kan vara smala och beröra specifika frågeställningar, eller breda och systemövergripande. Men fokus i förslagen ska särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
 
SKR: Digital kompetens för förtroendevalda
Förtroendevalda har viktiga roller för att synliggöra behov värna demokratiska värden och driva på inkluderande utveckling av digitala lösningar. Här har vi samlat vi material som sätter ett särskilt fokus på de förtroendevaldas roll i arbetet med digitalisering.

Läs mer här

Digitalisering och det politiska uppdraget
Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, går i två inspelade föreläsningar (8 respektive 12 minuter långa) igenom olika aspekter av ledarskap i en digital värld. Hur går det till att styra i en föränderlig tid, och dessutom att göra det demokratiskt? Hur byggs det digitala samhället och gör det legitimt?

Se filmerna här
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
Östhammar: Medborgarmotion
Är du folkbokförd i Östhammar och vill skicka en medborgarmotion direkt till kommunfullmäktige? 

Läs mer på Östhammars hemsida
 
 
Umeå: Påverka våra mest centrala parkers framtid
Dina tankar och idéer är mycket viktiga för att utveckla våra parker och vägleda arbetet. Umeå kommun finns på plats i Döbelns park och Vänortsparken under två dagar i september och oktober för att få veta vad du tycker.

Läs mer på Umeås hemsida
 
Borås: Var med och sätt agendan på Klimatprat 2021
Den 19 oktober arrangerar Borås Stad eventet Klimatprat. Du deltar digitalt och har möjlighet att vara med och forma diskussionen! Programpunkterna livesänds från Navet Science Center i Borås.
Under eftermiddagen den 19 oktober samlas politiker och boråsare på Navet Science Center för att samtala om lokala klimatfunderingar.
 
UK: Lewisham, Young citizens' panel: a voice for young people
The young citizens’ panel (YCP) consists of hundreds of young people aged 11–18 living, working or studying in the borough.

What the YCP offers young people: The opportunity to have your say on how decisions should be made and how money should be spent in the borough.

Link to Lewishams website
 
MUCF: Kunskapskonferensen 2021
Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både det offentliga och civilsamhället. Allt under temat Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling. Konferensen är ett samarrangemang mellan oss på MUCF, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • Datum: 28 oktober 2021
  • Preliminär tid: 9-14.30
  • Plats: Där du vill, digitalt via zoom.
Konferensen är helt gratis.
Läs mer och anmäl dig här!
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se