Ny version av God revisionssed 
Nästa år är det dags för SKR att publicera en ny version av God revisionssed i kommunal verksamhet.

Inför revideringen av den nuvarande goda seden bjuder SKR in förtroendevalda revisorer till ett seminarium för att få synpunkter på vad som behöver utvecklas. Seminariet är digitalt och innehåller, förutom möjligheter till fördjupning och samtal, även inspel från olika föreläsare i aktuella frågor.

Observera att det går att välja mellan tre olika datum, innehållet är detsamma vid de olika datumen.
Anmälan tillfälle 1
Anmälan tillfälle 2
ANMÄLAN tillfälle 3
 
Demokratiutmärkelse för skolklasser
SKR utlyser en andra omgång för en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.
 
Elever i högstadieskolor och gymnasium kan lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun. Förslagen kan vara smala och beröra specifika frågeställningar, eller breda och systemövergripande. Men fokus i förslagen ska särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner.
Mer information och intresseanmälan 
 
Digitalisering och det politiska uppdraget
Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet berättar om olika aspekter av ledarskap i en digital värld. Hon ger sin syn på vikten av att du som förtroendevald leder arbetet med digitalisering utifrån politiska värderingar. Hon beskriver också vad det innebär i praktiken och ger flera tips.
SE TVÅ FILMER
Här kan du läsa mer om Digitalisering och hitta material i form av filmer, intervjuer och korta webbkurser från den satsning SKR genomfört under 2018 -2021.
LÄS MER
 
Fria ordets dag för sjätteklassare
Fria ordets dag är en dag om yttrandefrihet, källkritik och sociala medier för sjätteklassare. Här får du tips och exempel på vad som är sant eller falskt och hur man kan lita på en nyhet.

Fria ordets dag är en digital liveshow som man anmäler sin klass till och genomförs lokalt i samarbete med lokala mediehus. Arranangemanget är ett samarbete mellan SVT, Sveriges Radio, UR och lokala tidningar.
MER INFORMATION
 
Revision i kommunala aktiebolag
Under denna konferens diskuteras hur revisionen i kommunala bolag är tänkt att fungera och vad som kan utvecklas för att stärka revisionen så den skapar största möjliga nytta.

Konferensen vänder sig till bolagsledningar, ägarrepresentanter, revisorer och till dig som vill lära dig mer om revision i kommunala aktiebolag. Lyssna till såväl lekmannarevisionen som den auktoriserade revisorn. Avslutningsvis diskuteras fem förslag kring hur revisionen kan utvecklas.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Konferens om demokrati och civilsamhälle
Torsdagen den 28 oktober arrangeras en kunskapskonferens om det civila samhället där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Konferensen innehåller föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både det offentliga och civilsamhället.

Konferensens tema är Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling och är ett samarrangemang mellan SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Ideell Arena och Vetenskapsrådet.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se