Handbok om klimatdeklarationer, stöd till energieffektivisering och en schystare projektkultur i byggbranschen.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
30 september 2021
Illustration med två personer med bygghjälmar står bakom en bärbar dator.
Illustration: Karin Weandin/Infab
Boverket publicerar digital handbok och webbutbildning inför ny lag om klimatdeklaration för byggnader
 
Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under byggskedet. Nu publicerar vi viktiga hjälpmedel på boverket.se för att underlätta för alla aktörer som berörs och vill lära sig mer.

Handboken om klimatdeklaration på Boverkets webbplats
 
Vad hände på konferensen om klimatanpassning?
 
I juni anordnade Boverket i samarbete med Lunds kommun, Göteborgs stad och Svenska miljöinstitutet IVL en digital tvådagarskonferens med workshop inom klimatanpassning för den byggda miljön.

Nu kan du ta del av konferensens innehåll och se flera av de kunskapsföreläsningar som ägde rum.
 
Konferensens moderator vid ett bord med dator och storbildsskärm i bakgrunden.
Moderator Hans Gustavsson. Hur skapar vi, och vad betyder, ett robust samhälle? Foto: Boverket
 
Grafisk bild som visar ett flerbostadshus, nedåtgående pil och ett jordklot.
Illustration: Infab
Stödet till  energieffektivisering kan sökas från 1/10
 
Regeringen har beslutat att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet går att söka från 1 oktober via en e-tjänst på boverket.se.

Stöd lämnas för energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus med hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus på Boverkets webbplats
 
Vart är vi på väg? Boverkets målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess
 
Boverket har tagit fram en målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess och beskrivit förutsättningar för en fortsatt digital utveckling. Rapporten beskriver också värdet av öppen och enhetlig samhällsbyggnadsdata.

Rapporten "Vart är vi på väg?" på Boverkets webbplats
 
 
Fyra personer lagar mat i ett kök.
Foto: Johnér Bildbyrå
Beviljade bidrag för bostadsanpassning minskar
 
Antalet beviljade bidrag och kommunernas kostnader för bostadsanpassning fortsätter att minska jämfört med tidigare år. Det framgår av Boverkets sammanställning av statistik för 2020.

Bostadsanpassningsbidragen 2020 på Boverkets webbplats
 
 
Orange bakgrund och vit text Schystare projektkultur i byggbranschen!
Boverkets vägledning kan bli ett verktyg för dig som vill bidra till en god projektkultur. Illustration: Infab
Följ med på resan till en schystare projektkultur!
 
Det är oacceptabelt att fel, brister och skador i byggbranschen kostar 111 miljarder per år. Nu samlar Boverket och byggbranschen sina krafter för att skapa en bättre projektkultur.

En ny konkret vägledning från Boverket kan bli ett värdefullt verktyg för dig som vill vara med och bidra till en god projektkultur.

Läs mer om arbetet med vägledningen och hur vi tillsammans kan skapa en schystare projektkultur på boverket.se/projektkultur.

Projektkultur på Boverkets webbplats
 
Webbinarium om ny vägledning för grönplanering
 
Den 6 oktober håller Boverket och Naturvårdsverket ett webbinarium om den kommande vägledningen för grönplanering i byggd miljö och hela landskap.

Webbinarium om grönplanering
Vattendrag med växtlighet kring.
Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket
 
Anmäl dig nu: Gestaltad livsmiljö 14 oktober
 
Den digitala konferensen Gestaltad livsmiljö har i år temat demokrati. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder konferensen som modereras av Ann-Louise Rönestål Ek.

Huvudtalare är Helle Søholt, arkitekt, grundare och vd för Gehl Architects och Liza Fior, arkitekt och grundare av muf architecture/art. Hela programmet och anmälan når du via Boverkets webbplats.

Konferensen, som är kostnadsfri, genomförs årligen av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd och är en del av samverkansarbetet inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Konferensen Gestaltad livsmiljö och demokrati på Boverkets webbplats
 
Illustration med streck och punkter som bildar Sverige samt texten Boverksdagarna 2021.
Den 15 oktober släpper vi programmet och öppnar anmälan till Boverksdagarna!
 
Konferensen genomförs 9-10 december och tar sig an helheten i frågor om hur vi planerar, bygger och bor i en föränderlig värld.

Temat på årets konferens är "En samhällsbyggnadssektor i förändring" och du får ta del av föreläsningar, workshops och fördjupade dialoger kring många av de förändringar som sker just nu i samhällsbyggnadssektorn: Hur hanterar vi klimatomställningen? Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter? Vad händer i pandemins spår och vad kan vi göra åt segregation och diskriminering på bostadsmarknaden? Hur kan vi tillsammans arbeta med Gestaltad livsmiljö som ett verktyg i samshällsutmaningar?

Välkommen att vara med i dialogen med oss och passa på att nätverka med andra deltagare och medverkande. Dagarna vänder sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn. Konferensen är kostnadsfri och den enda begränsningen är antalet deltagare.
Anmäl dig via boverket.se den 15 oktober.

Boverksdagarna 9-10 december på Boverkets webbplats
 
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling