Vaccinering av vård- och omsorgspersonal viktigt fokus
 
Kommuner och regioner står redo att vaccinera äldre med en tredje dos. Parallellt görs satsningar för att öka vaccinationstäckningen bland vård- och omsorgspersonal. SKR uppmanar kommuner och regioner att erbjuda omsorgspersonal möjlighet att vaccineras på arbetstid, samtidigt som de äldre får sin påfyllnadsdos.
Stora och viktiga insatser görs för att öka vaccinationstäckningen
 
Vd-krönika
 
 
Bilden av skolan är ett flygfoto, inte ett porträtt
 
Berättelsen om skolans roll i samhället handlar om mer än lärande. Skolan är bindväven som håller invånarnas vardag samman. Med känselspröt till socialtjänsten, förskolan och föreningslivet skapar den en helhet för unga att utvecklas i.
 
Viktigt steg mot statligt ansvar för personlig assistans
 
SKR välkomnar att regeringen har tillsatt en utredning som ska se över huvudmannaskapet för personlig assistans. Inom en överskådlig tid bör staten ta över det fulla ansvaret.
− Vi har väntat på den här utredningen länge, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Utredning om statligt ansvar för personlig assistans
 
Bra med statlig garanti för sektorns skatteunderlag
 
Utredningen om en effektiv ekonomistyrning har presenterat betänkandet om en god kommunal hushållning. SKR är positivt till flera av utredningens förslag, men kritiskt till bland annat en statlig myndighet för vägledning och stöd.
− Det finns lågt stöd i sektorn för att vägledningen ska ges från staten, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Positivt med förslag om långsiktig ekonomisk plan
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Gör de justeringar som krävs för att skydda välfärden
Regeringen meddelade nyligen att man går vidare med ett i princip oförändrat förslag om en så kallad riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Det centrala problemet är att regeringen avser låta skatten slå direkt även mot välfärdens investeringar. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape och Kommuninvest Ekonomisk förenings ordförande Göran Färm i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.
Regeringens linje är oacceptabel
 
Hela Sverige innoverar under Innovationsveckan
Den 4-8 oktober är det dags för Innovationsveckan. SKR arrangerar och deltar i ett flertal digitala evenemang under veckan, däribland Toppledarsamtalet den 5 oktober. Samtalet handlar om att skapa förutsättningar för innovation och SKR:s vd Staffan Isling deltar tillsammans med ledare för Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.
Innovationsveckan 4-8 oktober 2021
 
Verktyg mot hedersrelaterat våld och förtryck
Den 20 oktober bjuder SKR in till en heldag om hur socialtjänsten, skolan och vården kan stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck. Medverkar gör författaren Elaf Ali, Socialstyrelsen, Skolverket och Jämställdhetsmyndigheten. Du hör också goda exempel från Kramfors och Järfälla kommun.
Hedersrelaterat våld och förtryck – verktyg i praktiken
 
Bloggar från SKR
 
 
Budgetpropositionen – mer svårtydd än på länge
Så har då budgetpropositionen presenterats. Tusentals sidor, som är mer ogenomträngliga än vanligt. Inom många områden är det svårt att se vilka satsningar som görs, även som van budgetgranskare. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Goda budgetnyheter för socialtjänsten, men…
Mer pengar till äldreomsorgen och SiS, reglering av skyddat boende och satsningar inom funktionshinderområdet. Allt detta är bra – men inte gott nog. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR. 
Socialtjänstbloggen
 
Se till att Komvux kan vara en lösning!
Komvux är fortsatt en nyckel i regeringens strategi att utbildning ska hjälpa oss ur krisen. Det är bra att regeringen gör satsningar för att motverka långtidsarbetslösheten och stärka vuxenutbildningen. Men om det ska lyckas, krävs att flera knutar löses upp. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Det oacceptabla kommer före det olagliga
När det demokratiska samtalet hårdnar och förtroendevalda utsätts för hot och hat kan det leda till självcensur. SKR och FOI har undersökt i vilken utsträckning det förekommer fördomar om politiker i sociala medier och hur dem ser ut. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR. 
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
En tredje dos vaccin rekommenderas till personer över 80 år
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 80 år eller äldre samt personer i särskilt boende för äldre, med hemsjukvård eller hemtjänst ska erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Påfyllnadsdosen ska erbjudas minst sex månader efter det senaste vaccinationstillfället.
Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19
 
Restriktioner släpper den 29 september
Deltagartaken för privata och allmänna sammankomster samt för offentliga tillställningar tas bort den 29 september. Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den 31 januari 2022. Det står klart efter att regeringen nu har beslutat om de tidigare aviserade lättnaderna i restriktioner.
Beslut om lättnader i smittskyddsåtgärder från 29 september
 
Färre patienter vårdades på sjukhus 2020
Antalet patienter som var inskrivna på sjukhus minskade med 6 procent 2020 jämfört med 2019. Antalet patienter som vårdades på sjukhus med covid-19 under 2020 var 30 500. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsen.
Antal inskrivningar på sjukhus minskade 2020
 
Så påverkades befolkningens psykiska hälsa under pandemin
Det är inga stora förändringar i befolkningens psykiska hälsa under 2020 och antalet suicid var färre 2020 jämfört med 2019. Det visar två undersökningar från Folkhälsomyndigheten om hur folkhälsan har påverkats under pandemins första år.
Rapport om psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 5 oktober.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00