Aktuella frågor inom Finsam
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Rekrytera i Helsingborg ett av de bästa utvecklingsprojekten:
– Vi har byggt allt runt individen
Samverkansprojektet Rekrytera arbetar i utsatta delar av nordösta Helsingborg.

– Under projekttiden har 90,3 procent av de inskrivna, motsvarande 362 personer, gått vidare till arbete eller studier.

Viktiga framgångsfaktorerär att anställa brobyggare från området och samla myndighetsamverkan i multi-team nära individen.

– Nu arbetar vi för en mer permanent lösning, berättar processledaren Cherin El-Hasan.

Läs hela intervjun med Cherin El-Hasan
 
 
 
Hallå där, Josefina Bylund i Ludvika! 
Varför en bok om kvinnors integration?
Josefin Bylund startade bokprojekt. 
I bokprojektet ”Från kvinna till kvinna” beskriver 12 kvinnor sin väg in i svenska samhället.

– Jag har haft tanken länge och velat göra en bok som sätter fokus på kvinnorna och lyfter deras egna berättelser. Utlandsfödda kvinnor beskrivs ofta som en grupp som har svårt för att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Men integration är så mycket mer än så. Jag ville lyfta fram de som lyckas, låta dem få berätta om hur de gjorde som en inspiration för andra kvinnor som precis har kommit till Sverige. Tanken med projektet är att vi ska ge den här boken till kvinnor som studerar svenska på sfi som en inspiration i deras framtida yrkesval och att vi ska höja kunskapen om kvinnors integration bland oss som arbetar med dessa frågor.

– Ibland kan jag tycka att det att det alltid är vi myndighetspersoner som hörs och får beskriva integrationen. Nu ville jag skapa något med målgruppen där deras historia får vara i fokus. Vi pratar ofta OM och allt för sällan MED målgruppen. Jag tycker också att vi ofta lyfter problemen med integration, inte vad det faktiskt ger det svenska samhället. Jag som möter människorna, ser hur de bidrar på så många olika sätt.

Läs hela artikeln på finsam.se
 
Pilot för samverkan kring UVAS
Anna Lexelius förbundschef för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Foto: Helena Bajlo 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har haft en första workshop med Samordningsförbundet Östra Södertörn för att inleda samarbetet för att nå gruppen Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Workshopen var en början till pilot kring hur samordningsförbunden kan samarbeta framöver med MUCF enligt det förslag som kom fram i rapporten Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

– Nästa steg är att gå vidare för att försöka skapa en gemensam avsiktsplan för arbetet med målgruppen. Vi kommer mer konkret titta på vad vi tillsammans kan göra i samverkan och vad respektive part kan göra. Vi har fått många bra förslag och inspel från er om vad vi ska ta med i förbundets planering, säger Anna Lexelius förbundchef i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Läs artikeln på finsam.se
 
Lex Heller synliggör skaven
Magnus Simonsson
Lex Heller synliggör när samverkan mellan de olika aktörerna brister genom att handläggarna i olika insatser själva rapporterar de problem de möter.

– Det mesta löser vi lokalt, men del saker kan vi behöva föra in i respektive organisation, säger Magnus Simonsson för Finsam Göteborg.

Senaste året har Lex Heller digitaliserats och införs just nu inom samordningsförbunden i Västra Götaland.

 
På lite sikt hoppas Magnus Simonsson också att Lex Heller kan erbjudas till andra samordningsförbund i Sverige.
 
– Det här ger våra parter ett bra underlag för dem att ta ställning vissa frågor till deras förbättringsarbete.

Läs hela artikeln på finsam.se
 
21 procent färre deltagare i år
Antalet deltagare har minskat med 21 procent jämfört med motsvarande period förra året, är en av de saker som går att utläsa från senaste kvartalsrapporten med uppgifter hämtade från SUS.

Nationella rådet redovisar regelbundet statistik från Finsamfinansierade insatser.
 
 
 
Input till nya uppföljningssystemet
 
Just nu pågår arbetet med att sammanställa kravbilden för det nya uppföljningssystemet som ska ersätta SUS år 2023. Ett arbete som fick värdefull input efter en skrivelse som undertecknats av 59 förbundschefer.

Helena Johansson, en av projektledarna på Försäkringskassan för det nya uppföljningssystemet, menar att skrivelsen gav ett bra underlag som sammanfattade många av de behov som finns. Alla behov och önskningar kommer inte att kunna uppfyllas av olika skäl.


Det nya systemet tas fram på väldigt kort tid och därför kommer den första versionen framförallt att tillgodose de grundläggande behoven för rapportering till regeringen. Ambitionen är förstås att även tillgodose andra behov. Vissa delar kan vi behöva utveckla på lite längre sikt och vissa delar kommer vi inte kunna utveckla på grund av begränsade resurser och i viss mån den lagstiftning som finns.

Vår ambition är därför att tydligt återkoppla vad som kommer att finnas med i första versionen, vad som kommer senare och vad som inte är aktuellt, säger Helena Johansson.

Samtidigt är det förstås roligt att se att det finns ett så stort engagemang och förväntan kring uppföljningssystemet!
 
 
Vill du veta mer om Finsam?
 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) trädde i kraft 2004. I dag finns cirka 80 samordningsförbund runt om i landet som fungerar som en lokal arena för samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och region. För att stödja och driva utvecklingen av finansiell samordning genom samordningsförbund finns ett nationellt råd. I Nationella rådet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen. Genom nyhetsbrevet vill vi lyfta olika aktiviteter som sker inom Finsam.