Omförhandlingar av kompetens- och omställningsavtal
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Omförhandlingar av kompetens- och omställningsavtal
 
De lagstiftningsförslag kring flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden som regeringen lagt fram innebär omförhandlingar av kommunsektorns kompetens- och omställningsavtal.
– Vi kommer nu att behöva omförhandla stora delar av det avtal vi har kring kompetens- och omställning med de fackliga organisationerna i kommunsektorn. För oss parter inom kommunsektorn är det viktigt att vi själva kan bestämma över de avtal och villkor vi förhandlar fram för sektorns 1,2 miljoner anställda, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen, SKR.
Reformerad arbetsrätt innebär omförhandlingar
 
Partsgemensam webbkonferens HÖK 21
 
SKR, Sobona, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd bjuder in till partsgemensam konferens. Konferensen kommer att sätta Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor i ett helhetsperspektiv. Vi tar ett partsgemensamt avstamp kring strategisk kompetensförsörjning och berättar om centrala och lokala parters åtaganden.
Webbsänd konferens 15 oktober
 
Kollektivavtalade försäkringar
 
”Konsten att inte missa ersättning”. Så heter den digitala utställning som Afa Försäkring har tagit fram. Utställningen ska påminna chefer inom kommuner och regioner om att prata med medarbetarna om kollektivavtalade försäkringar. För att påminna och inspirera dig som är chef, har två konstnärer fått göra sin tolkning av kollektivavtalade försäkringar.
Uppdrag: Ingen missad ersättning
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Samverkan bygger på tillit och tillit leder till bra beslut
Samverkan är inte ett arbete som kan göras klart och läggas åt sidan. Det är en ständigt pågående process som kräver uthållighet och engagemang från alla som är involverade. En väl fungerande samverkan leder till mer genomarbetade underlag när beslut ska fattas.
Läs inlägget på Arbetsgivarbloggen av Jeanette Hedberg
Regionerna redo att vaccinera barn redan i oktober
Från SKR förordar vi att arbetsgivare underlättar för personalen att i så hög utsträckning som möjligt vaccinera sig. Många regioner har dialog med arbetsgivare för att hitta olika lösningar för enskilda arbetsplatser där vaccinationstäckningen är lägre. Arbetsplatsen är också en bra plats för att diskutera frågor kopplat till vaccinering, här är både arbetsgivare och kollegor viktiga.
Läs inlägget på Vårdbloggen av Emma Spak

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
 
Tekniksprånget fortsätter
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att praktikprogrammet Tekniksprånget ska fortsätta i tre år till. Flera kommuner och regioner medverkar i Tekniksprånget för att bredda ungas bild av ingenjörsyrket och säkra sin kompetensförsörjning. Tekniksprångsavtalet som är kollektivavtalet med villkor för anställda praktikanter har uppdaterats från 1 september 2021.
Information om Tekniksprånget för arbetsgivare
 
Nytt poddavsnitt om välfärdens kompetensförsörjning
På äldre- och demensboendet Strandgården i Ellös, på ön Orust, fick timvikarien Hutham Hussein, möjligheten att utbilda sig på arbetstid till undersköterska. Förutom att hon slipper otryggheten i att vara vikarie har hon fått en tillsvidareanställning på hundra procent och lärt sig viktiga kunskaper som stärker henne i professionen. Det hade inte varit möjligt utan statens satsning Äldreomsorgslyftet.
Avsnitt 7: Äldreomsorgslyftet gav äldreomsorgen på Orust ett stort lyft
 
Ny podcast om välfärdsteknik
I serien Podden om välfärdsteknik från Kompetenscenter välfärdsteknik, kan du lyssna på intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom äldreomsorgen. Syftet med podden är att genom samtal om välfärdsteknik, öka kunskapen om digitala hjälpmedel men också att inspirera kommuner att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med stöd av digitala tjänster.
Avsnitt 1 - Vad är välfärdsteknik?
 
Policy för distansarbete
Imorgon, 29 september, lyfter Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om att arbeta hemifrån. Men många kommer fortfarande att arbeta på distans. Forskaren Leif Denti menar att en policy för distansarbete kan skapa mer tydlighet och pekar på fem områden som är viktiga att ha med utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Fem tips kring policy för distansarbete, Suntarbetsliv
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se