Play movie
Plats för lärande
 
Vad betyder platsen i våra liv? En hel del visar det sig om vi börjar fundera lite mer på det. Under pandemin har vi bekantat oss med den digitala platsen, och kanske bytt från kontorsmiljön till en utomhusmiljö. När vi kommer i kontakt med platser som har historisk betydelse i våra liv, kan detta påverka oss oväntat mycket. Individens samspel med en plats väcker känslor och bidrar till att forma identiteten. Genom att se platsen som ett sammanhang för lärande, kan vi öka insikten om vad det egentligen är som händer med oss i olika miljöer.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
 
   
Innan Salomon August Andrée 1897 styrde sin ballong mot Nordpolen genomförde han ett antal provflygningar. När en luftballong landade på västgötaslätten, eller för den delen i den finländska skärgården eller de småländska skogarna, väckte det såklart uppståndelse. I den finländska släktanekdoten berättas om en svensk röst från den mörka oktoberhimlen, och en fiskare som morgonen därpå seglade ut till en liten holme där han hittade den nedkylda Andrée.

Berättelser som den här går i arv, antingen i släkten eller i lokalsamhället. Men varför? Vad är det egentligen som gör något så intressant att händelsen förmedlas från generation till generation, trots att det inträffade avlägset i tid?
 Carl-Johan Svensson har skrivit en bok om det. 
 
   
Foto: Peter Bjerg
 
   
Tänk om vi våren 2020 bara hade kunnat sätta oss ner och ta del av kunskap om hur det är att vara isolerad i hemmet, sköta arbete och sociala kontakter därifrån och drastiskt lägga om sin livsttil. Fråga, lyssna, lära. Det hade väl underlättat något enormt?

Claudia Gillberg är affilierad forskare vid Encell som sedan många år är bosatt i Storbritannien. Hon lever med kronisk sjukdom och berättar om frustrationen över att vara en del av en resurs som helt enkelt glöms bort. Något som har blivit extra tydligt under pandemin.
 
   
 
   
 
   
Grattis till uppsatsvinnarna!
 
Nu har vi utsett årets vinnare i vår uppsatstävling. Först och främst ett stort tack för de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som har skickats in. Det har varit lärorikt att ta del av innehållet i uppsatserna och alla alster höll en god kvalitetsnivå.

De två vinnande uppsatserna som vardera får ett stipendium på 10 000 kr är:

“Värdeskapande kompetensutveckling för en lärande organisation. En kvalitativ fallstudie inom ett statligt ägt företag?” av Erika Lindmark

“Lärande i mötet med John Holland. En intervjustudie om intresseinventering som kompetensutveckling” av Thor Pleijel

Läs mer om uppsatserna, och kommentarer från författarna, via respektive länk. 
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Contemporary challenges of intergenerational education in lifelong learning societies, 21-22 October, online
11th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvall
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

Att praktiskt arbeta med validering, 23-24 mars, Göteborg
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Ytterligare konferenser finns här.