Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna.
Kompetenscenter välfärdsteknik 
Helpdesk
 
Sandra West, utvecklingsledare digitalisering Lunds kommun
– Lunds kommun jobbar aktivt med att skapa en innovationskultur. 
Det kräver modiga, nyfikna och engagerade medarbetare och brukare. Ett exempel är en projektfond där enheterna kan söka medel för digitala projekt. Under 2020 fick kommunen 121 ansökningar och kunde bevilja 66 projekt. Det är ett tydligt tecken på att vi lyckats skapa ett digitalt tänk!
Innovationskultur som utvecklar vård och omsorg
 
Anna-Karin Nilsson, projektledare Skellefteå kommun
– I Skellefteå utvecklas vård, omsorg och stöd med riktningen digitalt först och med individer som Anna, Simon, Helga, Ragnar, Kim och Robin i fokus. Med inspirerande berättelser vill vi som modellkommun göra livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare och livsresan för många olika invånare i samhället mer meningsfull och självständig.
 
 
Stöd och vägledning- digital tillsyn
 
Nu kan du ta del av stöd och vägledning vid införandet av digital tillsyn som Kompetenscenter välfärdsteknik sammanställt. Stödet bygger på beprövad erfarenhet från kommunerna och ger användbar information till de kommuner som vill göra samma verksamhetsutveckling.
Digital tillsyn 
Inspirationsfilm - så tycker brukaren om digital tillsyn 
Stöd och vägledning välfärdsteknik äldreomsorg
 
Så får din kommun råd med välfärdsteknik
 
Visste du att det finns ekonomiska medel att söka för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik? Just nu pågår en treårig satsning där kommuner kan ansöka om stimulansmedel. Den här omgången kan du ansöka om medel fram till 1 december. Motsvarande resurser kommer även att finnas under 2022. 
Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021
 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Cykelturer ökar livslusten 
Frisk luft, känna doften av nyslaget gräs, ta en cykeltur… enkla saker som skapar livslust. Det är något Kramfors kommun sedan en tid tillbaka erbjuder omsorgstagare på ett antal äldreboenden.
Välfärdsförvaltningen har köpt in tre parcyklar i olika modeller som drivs av el och testar nu hur de kan användas och vilken effekten blir.
Kramfors satsning med elcyklar
 
Borås Stad lånar ut surfplattor till seniorer 
För att motverka digitalt utanförskap och bidra till att seniorer blir nyfikna, förväntansfulla och trygga i digital teknik påbörjar nu Borås Stad utlåning av surfplattor. Målgruppen är seniorer över 75 år och redan två timmar efter att anmälan släpptes var årets kvot fylld.
Information riktad till seniorer
Bakgrundsinformation om projektet
 
Utställning om välfärdsteknik i Karlstad 
Hur ökar och bibehåller jag min självständighet? Vad är ett smart hem? I utställningen "Var dig själv så länge du kan – med hjälpa av smarta lösningar" berättar Karlstadsbor om hur smarta produkter har hjälpt dem i deras vardag.
Utställning om välfärdsteknik
 
Snabbare sårläkning med digital arbetsmetod - Uddevalla
Hemsjukvården i Uddevalla kommun har minskat sårläkningstiden och utvecklat sårvården med hjälp av digital teknik. En vårdapp skapar förutsättningar för specialiserad sårvård med patienten i fokus. Läs intervjun med enhetschef Sara Clarholm som berättar mer om arbetsmetoden.
Till intervjun med Sara Clarholm
 
Advisory board utvecklar Lunds digitala insatser
För att fokusera på användarnas behov och utveckla digitala insatser som verkligen gör skillnad, har Lunds kommun sammanställt en advisory board. I referensgruppen för äldreomsorgens digitalisering ingår brukare och seniorer. Advisory board fungerar även som ambassadörer gentemot andra äldre i kommunen. Gruppen slår hål på myten att äldre inte är intresserade av digital teknik.
Advisory board i Lunds kommun
 
 
Evenemang
 
 
5 okt kl. 11.00-11.30
Digitalt studiebesök i Karlstad
Var med på en rundtur på Resurscentrum i Karlstad, som ska bli nav för utvecklingen av framtida vård- och omsorgstjänster. Under besöket får du ta del av hur långt man kommit och kan ställa frågor till nyckelpersoner i arbetet med digitaliseringen av äldreomsorgen i Karlstad.
Sista anmälningsdag 4 oktober
 
5 okt kl. 10.00-12.00
Så lyckas du med gemensam upphandling av välfärdsteknik
Att gå samman med andra kommuner för att göra en gemensam upphandling av välfärdsteknik är en framgångsfaktor. Men hur gör man en bra förberedelsefas för att lyckas?
Sista anmälningsdag 30 september
 
7 okt kl. 13.00-16.00
Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner
Mälardalens högskola delar med sig av värdefull information om implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Till anmälan
 
11 okt kl. 13.00-15.00
Workshop om digitala aktiviteter för seniorer
Workshopen riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och som vill få inspiration till digitala arbetssätt och aktiviteter. Du får även ta del av andras goda exempel och dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 7 oktober
 
21 okt kl. 8.45-16.30
Esthers släktträff 2021
Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemin. Ett möte för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.
Vem är Esther?
 
28 okt kl. 13.00 - 16.00
Utvärdering genomförd, men hur kan en bra handlingsplan skapas?
En workshop som utgår utifrån LIKA socialtjänst. Hur du använder och prioriterar bland åtgärdsförslag för att skapa din kommuns handlingsplan för systematisk utveckling av digitaliseringsarbetet.
Sista anmälningsdag 25 oktober
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se