Vecka 38

21 september 2021

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor och nu börjar forskarna kunna dra lärdom av insatserna. I veckans nyhetsbrev kan du läsa ett utdrag ur temat "Att vända en skola" som är hämtat från senaste numret av forskningsmagasinet Skolporten.

Missa inte heller vår intervju med forskaren Fredrik Jahnke, vars avhandling om religionsundervisning nyligen utsågs till lärarpanelens favorit. 

God läsning!
John Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 

 
Om pandemin och skolan
 
Regeringen har beslutat sig för att följa andra grannländernas exempel, och rekommenderar covid-vaccin till barn mellan 12-15. Ett beslut som många väntat länge på.
Läraren
En halv miljon barn mellan 12 och 15 erbjuds covid-vaccin. I region Stockholm får elevhälsovården ansvaret, och bokningen öppnar efter helgen.
Läraren
Folkhälsomyndigheten kommer att släppa på många av de restriktioner som införts under pandemin. Men Stockholms förskolor har sett positiva sidoeffekter av pandemiriktlinjerna och kommer att fortsätta på samma spår.
P4 Stockholm
Många gymnasieelever svarar att deras mående påverkades negativt av distansundervisningen under pandemin, det visar en enkätundersökning från Sveriges elevkårer.
Sveriges Radio
Framtidsoro & psykisk ohälsa - Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen. Läs rapporten. (pdf)
Sveriges Elevkårer
Att vända en skola
 
Skolporten
Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!
Skolporten
Centerpartiet vill förändra kösystemet till friskolor
 
Centerpartiet öppnar för förändring av kösystemet till friskolor – men att slopa det helt är inte aktuellt. ”Det är synd att man inte går hela vägen och säger nej till köer,” säger Anna Ekström (S) i en debatt med SD:s Patrick Reslow i SVT:s Agenda.
Sveriges Television
”Vi har sagt att femtio procent av skolans platser ska kunna användas i form av köplats för de skolor som väljer att göra det,” säger Annie Lööf (C) i SVT:s Agenda.
Sveriges Television
Göteborgs stad begär stopp för religiösa friskolor
 
I Göteborgs stad styr Alliansen – som vill att även konfessionella friskolor ska få finnas kvar. Ändå kommer nu kommunen att skriftligen uppmana riksdagen att ”omgående” ändra lagen för ett ”omedelbart förbud” för skolor med konfessionell inriktning.
Dagens Nyheter
Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion
 
Skolporten
Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.
Skolporten
Hur gick det för lärarstudenterna?
 
De tog alla examen våren 2020. Förväntansfulla och fulla av ny kunskap. Men hur gick det? Läraren har träffat nio lärare som jobbat sitt första år.
Läraren
”Vi kan engagera oss så mycket mer än man kan göra i större skolor”
 
Små skolor i glesbygd brottas med problem som brist på behöriga lärare, svårigheter att hitta vikarier och höga lokalkostnader. Samtidigt skulle skolnedläggningar medföra längre pendlingsavstånd redan för väldigt små skolbarn.
Skolledaren
Elevhälsa – ny konferens i Göteborg!
 
Elevhälsa – ny konferens i Göteborg!
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam! Ta del av föreläsningar om bl.a. friskvårdsfaktorer som förebygger ohälsa, aktivt arbete för återgång till skolan samt hur pandemin påverkat barn och elever. Välkommen till konferensen som fokuserar på elevhälsoteamets viktiga arbete!
Läs mer och boka plats!
"Det bästa med jobbet är att det händer så mycket nytt!"
 
Hälften av lärarna på Råsunda skolas mellanstadium är nya, och nästan hälften av eleverna. Arbetet med att skapa en ny vi-känsla kommer att prägla läsåret för biträdande rektor Jan Jämsä.
Skolledaren
Aktuell debatt om skolan
 
Ser man på den svarta lista Expressen publicerat så ser man att de flesta skolorna ligger i socioekonomiskt utmanade områden. Att då benämna dem som Sveriges sämsta skolor är kränkande för oss som arbetar här och som lyckas bättre än förväntat utifrån Skolverkets beräknade värden, skriver rektor Henrik Ljungqvist.
Expressen
”Det är dags att kavla upp ärmarna och säkerställa en bättre arbetsmiljö” skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.
Skolledaren
Hör debatt i studion mellan Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Susanne Dodillet, lektor i pedagogik. (webb-radio)
Sveriges Radio
Vuxenutbildning - ny webbkonferens i november!
 
Vuxenutbildning - ny webbkonferens i november!
Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta bl.a. del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, estetiska lärprocesser samt språkutvecklande arbetssätt - i mötet med vuxna elever.
Läs mer och boka plats!
Forskning och Utveckling
 
Skolporten
De flesta elever tycker att fysisk beröring från läraren är okomplicerat och helt naturligt i ämnet idrott och hälsa. Men det finns kulturella skillnader, visar Annica Caldeborg som med sitt elevperspektiv fyller en kunskapslucka i forskningen.
Skolporten
Skolporten
Lärare använder både sociala och kognitiva aspekter i sin bedömning av elevers läsutveckling. Det visar Ulrika B Anderssons avhandling om hur framåtsyftande bedömning används av lärare i tidig läsundervisning.
Skolporten
På Parkskolans studieverkstad har lärmiljön anpassats till eleverna och inte tvärtom.
Etidning.lokaltidningen.se
En förändrad skola ser vi efter snart tre terminer med en pandemi. Men om vi hamnar i en verklig kris – hur beredda är vi då med ett starkt decentraliserat skolsystem? Vikten av det personliga mötet och stödet från kolleger är omistligt, menar professor Jonas Linderoth.
Skolledaren
"Jag vill att personalen ska få ett ägarskap, inte bara ett schema i augusti. Vi bollar fram och tillbaka, “hur blir det om vi gör så här?”, säger rektor Peter Hansson om att engagera all personal i förändringsprocessen.
Pedagog Malmö