September 2021
 
 
Domar
 
 
EU-domstolen – om uppskattade volymer och takvolym i ramavtal
Målet rör ett förhandsavgörande som Klagenaevnet för Udbud i Danmark begärt.
Förtydligande om vilka uppgifter som ska finnas i annonser om ramavtal
 
EU-domstolen – uteslutning av leverantör
Ett företag vars kapacitet en anbudsgivare åberopat hade lämnat oriktiga uppgifter om förekomsten av en brottmålsdom. 
Uteslutning av leverantör
 
Högsta domstolen – om ensamrätt i ramavtal
Mellandom i ett skadeståndsmål med flera skiljaktiva justitieråd dels beträffande slutsatsen, dels beträffande motiveringen. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen – reservera kontrakt till ett arbetsintegrerande företag
Det är inte tillräckligt att en enhet inom en anbudsgivare är ett arbetsintegrerat företag för att få delta i en reserverad upphandling. 
 
Kammarrätten – om uteslutning av leverantör på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen
Den upphandlande myndigheten hade fått ta emot allvarlig kritik om hur bolaget utfört ett uppdrag från flera håll, internt som externt. 
 
Kammarrätten - sen invändning mot brister i förfrågningsunderlag
En leverantör som kommit på tredje plats i en upphandling av ramavtal menade att upphandlingsunderlagen innehåll otillåtet golvpris. 
 
Kurser
 
 
Intern upphandling och Upphandling mellan upphandlande myndigheter - 12 november
En digital förmiddagskurs som kommer att publiceras inom kort.

Översiktskurs, digital - 23 november
En webbsänd endagskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Inbjudan och anmälan
 
Redaktör
Helena Henriksson
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se