Resultatet i kyrkovalet * se Mötesplats i efterhand * aktuellt om utredningarna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kära kollegor!
 
Tack för fina möten under Mötesplats 2021 och för ditt bidrag till konferensen.  Tillsammans kan vi arbeta för att Svenska kyrkan ska finnas i utlandet i framöver. Framtiden ligger i vår hand!

1 september vigdes Cecilia och Kerstin till diakoner för tjänst i Schweiz respektive London. Vi gläds och tackar Gud för dem och önskar dem Guds välsignelse i det viktiga uppdraget att få vara kyrkans händer på plats i församlingarna.

Kyrkovalet har precis avslutats och vi gläds åt ett stort engagemang i valet. Läs mer om valet nedan.

3 oktober startar utlandskyrkans insamlingsperiod. Kontakta gärna din ”hemmaförsamling” i Sverige med en personlig
hälsning från utlandet med en vädjan om kollekt.

Vid Guds hjärta är jag buren
Innesluten i hans famn
Medan hemligheten djupnar
Viskar Fadern ömt mitt namn. (Svps 522:4)


Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
Hur gick det i kyrkovalet?
 
Av utlandsförsamlingarna har 20 genom sina kyrkoråd deltagit i valet till kyrkomötet. De rangordnade listorna från kyrkoråden har sammanställts och kandidaterna tilldelats röster. 

Ta del av valresultatet
 
 
Se inspelningarna från Mötesplats!
 
I augusti hölls utlandskyrkans konferens Mötesplats, med fokus på de stora förändringar som utlandskyrkan kommer att genomgå framöver. Du kan se alla inspelningarna från konferensen i efterhand.

Till inspelningarna från Mötesplats
 
Webbinarium och information om anslutningen till Microsoft365
 
Alla som har en e-post som slutar med @svenskakyrkan.se kommer att beröras av införandet av Microsoft365. Läs mer och delta i ett webbinarium om införandet torsdag 23 september.

Läs mer om införandet av Microsoft365 
 
 
Det senaste om utredningarna om utlandskyrkan
 

Utlandskyrkans verksamhet utreds, med målet att verksamheten ska kunna fortsätta in i framtiden, trots minskade medel. På intranätet kan du läsa om pågående utredningar och fattade beslut.

Läs det senaste om utredningarna
 
Hjälp att skapa affischer och andra trycksaker 
 
I Svenska kyrkans mallverktyg finns mallar för trycksaker, som följer Svenska kyrkans grafiska profil, exempelvis affischer. Dessa kan sedan skrivas ut. Vill du ha tillgång till mallverktyget? Kontakta oss på svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se.

Läs mer om mallverktyget 
 
Fortfarande (lite) tid att söka pengar ur miljöfonden
 
Senast 30 september ska ansökan vara inne, för ekonomiskt stöd till insatser som minskar församlingens miljö- och klimatpåverkan.
 
 
Tack för era berättelser!
 
Flera har hört av sig med berättelser om diakonala insatser eller annat som berört människor via utlandskyrkans verksamhet, tack! Har du också något att berätta? Mejla till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se så tittar vi tillsammans på hur vi kan använda det på webb eller i utlandskyrkans sociala medier. 
 
Stöd i församlingens arbetsmiljöarbete
 
Ett dokumenterat arbetsmiljöarbete är en trygghet för församlingen, men behövs också vid eventuell tillsyn från lokala myndigheter. På intranätet finns policyer och dokument som stöd i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och få stöd här 
 
Hjälp med uppföljning efter juridiska genomgången
 
På intranätet finns utbildning och dokumentpaket som stöd i GDPR-arbetet i utlandsförsamlingen.

Läs mer och få stöd här
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 
Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin