Hallands Konstmuseum lyfter fotografen och folkbildaren Sven Gillsäter med utställning i höst.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Pressmeddelande:
Hallands Konstmuseum lyfter fotografen och folkbildaren Sven Gillsäter med utställning i höst.
 
I oktober öppnar en utställning på Hallands Konstmuseum om fotografen och folkbildaren Sven Gillsäter. Hans fotografier, filmer och Tv-program berättar om djurens värld och situation från 1960-talet och framåt. Genom böcker och föreläsningsturnéer lärde han flera generationer människor världen över att värna om och respektera vår sköra miljö.

Fotografen
Sven Gillsäter inledde sin karriär som fotograf inom det militära, han arbetade sedan för fjällfotograf Sven Hörnell och fick sitt genombrott som pressfotograf vid OS London och Sankt Moritz 1948. I början av 1950-talet deltog han i utställningssammanhang för första gången och 1958 blev han en del av Tio Fotografer tillsammans med bl.a. Hans Hammarskiöld och Lennart Olson. Kollektivet delade lokal och drev Tiofoto bildbyrå. De ingick i internationella fotokretsar och var en viktig del i Sveriges världsrykte inom fotografi.

På 1950-talet förändrades Sven Gillsäters korta fotoreportage till längre naturfilmer. Han producerade ett 50-tal filmer, där Jättebjörnar på laxfiske 1961 blev hans stora genombrott.

Världsresenär
Sportreportagen tog honom ut i världen och uppdraget att dokumentera Olympiska Spelen i Melbourne hjälpte till att bekosta Sven Gillsäters första långresa till Indonesien och Australien.

Sven Gillsäter engagerade sig i djurskyddsprojekt och besökte nationalparker i Europa, Afrika, USA, Mellan- och Sydamerika. Pingvinfascination lockade honom med familj till Falklandsöarna och sonen Björn blev med åren assistent på resor till Antarktis, Galápagos och många andra platser. Till Galápagos återvände Sven Gillsäter ett tjugotal gånger.

Naturkämpen
Viljan att skydda djur och natur från följderna av människans allt brutalare livsstil genomsyrade Sven Gillsäters roll som folkbildare. Förutom filmernas, tv-programmens och böckernas genomslag, arrangerade han utbildningsresor, motsvarande dagens eko-turism. Tillsammans med utbildade, lokala guider visade han platsers unika flora och fauna, samt förmedlade kunskap om och ansvar för vår miljö.

1971 initierade Gillsäter och andra miljöengagerade personer en svensk avdelning inom Världsnaturfonden och han blev en av dess ambassadörer.

Författaren
Sven Gillsäter författade flera olika typer av böcker: samhällsbeskrivande böcker, barnböcker, reseskildringar samt fotoböcker. 1959 publicerades den första reseskildringen Öga mot öga och 1960 Pias resa i heliga landet. Sven Gillsäters dotter Pia var ofta med på resor och i den första boken om Pia fick läsarna upptäcka Israel som vid den tiden utgjorde fotografiskt otrampad terräng.

Utställningen
2021 skulle Sven Gillsäter fyllt 100 år och den svenska avdelningen inom WWF fyller 50 år. Hallands Konstmuseum vill genom utställningen om Sven Gillsäter lyfta fotografi och miljöfrågor samt WWF:s arbete idag. Djur och natur, miljö och turism åskådliggörs helt i Gillsäters anda, med fascinerande fotografier, folkbildande bildspel, fördjupande litteratur och minnesvärda filmklipp.

I samband med utställningen kan man delta i en serie program, vilka lyfter naturfotografiets historia samt mediets roll för klimat och miljöfrågor. Björn och Pia Gillsäter har under tidig höst 2021 publicerat en biografi om sin far: Med kamera om halsen - Sven Gillsäter, naturfotograf och världsresenär på 1900-talet, vilken finns att köpa i muséets butik.

Utställningen pågår 9 oktober – 13 mars 2022

Pressbilder
hallandskonstmuseum.se/pressbilder

Kontakt:
Mattias Johansson, intendent foto
E-post: mattias.johansson@hallandskonstmuseum.se
Telefon: 035-16 23 17

Annelie Tuveros, intendent utställningar
E-post. annelie.tuveros@hallanskonstmuseum.se
Telefon: 035-16 23 06
 
Sven Gillsäter i fågelskådargömslet, utan årtal. Fotograf okänd. © Pia Gillsäter och Björn Gillsäter