Prisförändring 2022, Utbildningar under hösten, ETIM-seminarier och ändringar i ETIM berikningsgrad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
AVISERING OM PRISFÖRÄNDRING 2022

För 2022 aviserar vi härmed en prisjustering på årsavgiften för RSK-innehav med +2% på befintlig avgift. Årsavgiften är som tidigare baserad på antalet aktiva RSK-nummer vid årets början.

Årsavgiften har varit oförändrad under de senaste fem åren och aviserad prisjustering innebär en anpassning till dagens förutsättningar.

Kostnaden för RSK-nummeransökan är oförändrad tills vidare.
 
UTBILDNINGAR UNDER HÖSTEN

I stället för att, som tidigare, ha ett antal utbildningar under en kort period på våren och på hösten har vi nu valt att sprida ut den så att vi har ett utbildningstillfälle per månad i slutet av september, oktober och november.

Man hittar alltid aktuella utbildningar här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/
 
SEMINARIER UNDER HÖSTEN

Under hösten kommer vi att ha seminarier om att arbeta med ETIM i RSK-databasen; hur man gör, varför man bör göra det och lite tips och trix för att göra det lättare. Det blir sammanlagt tre seminarier om detta: 28 september, 9 november och 30 november. Ni hittar anmälan till dessa seminarier här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/

Vi har dessutom två riktade seminarier om REACH och SCIP-nummer. Inbjudan har skickats direkt till alla huvudansvariga och miljöansvariga via mail. Seminarierna hålls 30 september 10:00-12:00 eller 12 oktober 10:00-12:00

Vet ni med er att det är ni som kommer att arbeta med detta och inte fått en inbjudan så kan ni höra av er till Kajsa Lindström, så kan hon ordna med att ni får en inbjudan.

Alla seminarier hålls via Microsoft Teams.
 
ÄNDRINGAR I ETIM-BERIKNINGSGRAD

Ny beräkningsmodell för Artikelegenskaper (ETIM). Från vecka 39 presenteras statistikcirkeln för berikningsgraden för ens ETIM-information på ett mer förfinat sätt. Saknas ETIM-klass kommer det precis som tidigare presenteras som rött.

Finns ETIM-klass, men utan att några egenskaper är angivna kommer även det som tidigare att presenteras som orange. Är mindre än 30 % av egenskaperna angivna kommer detta att presenteras som gult.

Är 30 % - 60 % av egenskaperna angivna kommer det presenteras som ljusgrönt och är mer än 60 % av egenskaperna angivna presenteras det som mörkgrönt. Vi gör denna ändring som ett led i vårt ständiga arbete med att ha bra, relevant och uppdaterad data i RSK-databasen.

ETIM-modellen är så pass bra och genomarbetad att en berikningsgrad på minst 30 % är möjlig oavsett ETIM-klass. Vår rekommendation är, precis som den var under den tidigare indelningen, att se till att ens produkter ligger på minst ljusgrön nivå. Detta ger en bättre produktpresentation ut på marknaden och bättre filtreringsmöjligheter för den som söker efter produkter.