Trafik- och gatudagarna 2021
 
Nu är anmälan öppen för årets digitala mötesplats, SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21-22 oktober 2021! Årets stora mötesplats för tjänstemän och politiker som arbetar med trafikplanering, trafikreglering och trafiksäkerhet samt gator och vägars drift och underhåll.
Konferensen kommer erbjuda spännande utblickar och omvärldsbevakning samt innehålla parallella seminarieserier.

Säkra din plats genom att anmäla dig till konferensen!
Ansvarig för innehållet i evenemanget: selda.taner@skr.se
Anmälan och program
 
Nytt bidrag för att flytta fordonsvrak
 
Regeringen har beslutat om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som ska skrotas. Förordningen trädde i kraft den 1 september 2021. Bidraget kan uppgå till högst 5 000 kr per fordon och administreras av Naturvårdsverket.
Förordning om bidrag för att flytta fordonsvrak
 
Ny utgåva av VGU-guiden utformningsprocess
 
Trafikverket och SKR har tagit fram en ny utgåva av VGU-guiden utformningsprocess. Den nya utgåvan av guiden utgår från de senaste kraven och råden som finns i VGU 2021. Handboken är en uppdatering av utgåvan från 2016. Den kommunala VGU-guiden från 2015 har utgått och dess innehåll är inarbetat i den nya, nu gällande VGU-guiden.

Guiden består av två handböcker – dels denna handbok om utformningsprocessen och dels en med stödjande kunskap. Handboken ”Stödjande kunskap” håller på att uppdateras och beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022.
VGU-guiden på Trafikverkets webbplats
 
Felaktiga parkeringsanmärkningar
 
Samtliga LTF:er som gäller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera och som har blivit beslutade med stöd av 10 kap. 1 § 16 under perioden 1 december 2020 - 31 maj 2021 får inte tillämpas eftersom ett korrekt bemyndigande saknades.

Det är alltså beslutsdatumet som är avgörande för om en LTF kan anses vara gällande eller inte. Togs beslutet innan perioden med rätt bemyndigande kan föreskriften tillämpas oavsett när den började att gälla. Det är endast föreskrifter som beslutades under perioden som tagits med felaktigt bemyndigande. Dessa föreskrifter anses inte vara gällande och kan därför inte tillämpas.

Då LTF:er har blivit beslutade med hänvisning till ett felaktigt bemyndigande kan inte parkeringsanmärkningar utfärdas. Detta innebär att nya föreskrifter bör beslutas samtidigt som de felaktiga upphävs. Alla parkeringsanmärkningar under perioden är felaktiga. Felaktiga parkeringsanmärkningar får bestridas av fordonsägaren och handläggs av Polisen.
Läs mer här
 
 
Kritik på teknik - låt invånarna sätt betyg på kommunaltekniken!
 
Under våren 2022 kommer enkäten ”Kritik på teknik” att genomföras för elfte gången sedan 1992.
SKR bjuder in kommuner att delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, vatten och avlopp samt hanteringen av hushållsavfall – fungerar. Gå in på www.indikator.org/kpt-anmalan för mer information om enkäten och anmälan. Sista anmälningsdag är 20 december 2021.

Frågor kring undersökningen besvaras även av Selda Taner, tfn 08-452 78 96, e-post selda.taner@skr.se
 
Öppet slutseminarium 30 september - City as a Platform
 
Innovationsprojektet City as a Platform samlar 18 kommuner för att utforska, samverka och bidra till framtagandet av ett gemensamt ramverk för IoT som stöd för samhällsnytta i städer och samhällen.
City as a Platform har bedrivits i samverkan med SKR:s två FoI-projekt Datadriven innovation för smarta samhällen respektive Multisensorer i offentlig miljö, båda finansierade av SKR:s och Trafikverkets gemensamma branschfond för utveckling av transportsystemet. Tillsammans har vi skapat insikter, ökad digital mognad och flera konkreta resultat relaterade till den smarta staden.

Projektets slutseminarium äger rum den 30:e september kl 9:00-11:30. Vi delar med oss av våra viktigaste insikter och resultat från projektet och bjuder in till panelsamtal med representanter från medverkande kommuner och nationella aktörer. Från SKR deltar Peter Haglund, sektionschef, SKR tillika styrelseledamot, innovationsprogrammet IoT Sverige.

Alla är välkomna att ansluta via zoom. Ditt deltagande är kostnadsfritt. Anmälan skickas till clauspopp.larsen@ri.se
Mer information på projektets webbplats
 
Cykelkonferensen 2022
 
Cykelkonferensen 2022 äger rum den 18-19 maj i Värnamo. Mer information kommer senare i höst.
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se