Nyheter från SKR
 
 
Viktiga budgetbesked om äldreomsorgen
SKR välkomnar regeringens besked om extra medel till äldreomsorgen 2022. För att möta äldreomsorgens utmaningar krävs fortsatta långsiktiga satsningar.
SKR är positiva till beskeden och ser satsningarna som nödvändiga
 
Minska väntetiderna i vården är högsta prioritet i alla regioner
Att patienter har en god tillgång till vård är en av våra allra viktigaste frågor. Vi behöver korta de väntetider som ökat under pandemin, men tillgänglig vård handlar om så mycket mer.
Invånarnas tillgång till vården avgörande
 
Svag ökning av köp av verksamhet inom välfärden
Som en följd av pandemin ökade kostnaderna för köpt verksamhet i löpande priser svagt under 2020. Det visar SKR:s genomgång av regioner och kommuners köp av verksamhet.
Kan bero på pandemin under 2020
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Bättre affärer för 782 miljarder! Seminarium 1: Vad är kategoristyrning?
På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Svenskt näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten. Detta första seminarietillfälle hålls av Sveriges Kommuner och Regioner och har rubriken: Vad är kategoristyrning?
Välkommen 16 september 2021 klockan 8:30-9:30, online
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 23 november 2021 klockan 9:00-16:00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Vad kan förklara regionala skillnader i svensk hälso- och sjukvård?
Behovet av vård förklarar bara en procent av skillnaderna i hur mycket invånarna i Sveriges olika regioner nyttjar primärvården. En stor del av variationen förblir dessutom oförklarad även efter att hänsyn tas till en rad olika faktorer.
Små regionala skillnader i totalkostnader - SNS
 
Ny myndighet ska motverka välfärdsbrott
En ny myndighet ska skapas för kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen, berättar finansminister Magdalena Andersson (S).
Systemövergripande analyser av utbetalningar från välfärdssystemen - Dagens Samhälle
 
Möjlighet att jämföra gav bättre patientval enligt ny studie
Har patienter idag tillräckligt med information för att göra ett bra vårdval? Nej svarar forskare vid Handelshögskolan i Göteborg efter ett storskaligt fältexperiment som presenterades innan sommaren. Det finns potential att förbättra människors möjligheter att välja en vårdcentral som passar dem.
En väckarklocka för 1177 - Vårdföretagarna
 
Yttrandet sinkar inte tidsplanen
Regeringen räknar med att hålla tidsplanen för lagförslaget om ett förenklat upphandlingsregelverk sedan Lagrådet sagt sitt.
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2022 - Upphandling 24
 
Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen
I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.
Välfärden är en avgörande del av det svenska samhället - Regeringen
 
Nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas
Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om skapandet av en gemensam digital infrastruktur för så kallade nationella kvalitetsregister som används inom vården. Ett nationellt sammanhållet system bedöms bland annat höja vårdkvaliteten när vårdgivare får tillgång till samma data.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2022 - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Ändra fria vårdvalet för att stoppa nätläkarföretagen”
Regionpolitikerna bör arbeta för en förändring i avtalet som gynnar nätläkarföretagen på bekostnad av fysiska vårdcentraler. Dessutom måste det fria vårdvalet som ger mest vård till dem som behöver det minst ändras, skriver läkarna Magnus Isacson, Mikael Hoffmann och Andreas Thörneby.
Svensk primärvård har underdimensionerats och underfinansierats i decennier - Dagens Nyheter
 
"Tillitsbaserad styrning kräver en ny sorts ledarskapsutbildningar"
Med ett tillitsbaserat ledarskap är det lika viktigt att arbeta med styrning och strukturer som med förhållningssätt och beteenden. Därför bör verksamhetsutveckling och ledarskapsutbildning i högre grad integreras, skriver docenten Louise Bringselius.
Det tillitsbaserade ledarskapet ställer stora krav på många grupper - Dagens Samhälle
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se