Demokratins genombrott 100 år
Under 2021 anordnar SKR digitala konferenser runtom i landet för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. 

För att uppmärksamma demokratins genombrott för 100 år sedan startar höstens konferensserie den 10 september vilket 1921 var startdatum för andrakammarvalet, som pågick fram till 26 september.

Målgrupp för konferensen är ledande förtroendevalda i kommuner och regioner samt företrädare från civilsamhället som deltar i ett viktigt samtal om demokratins framtid tillsammans. Vid varje konferens medverkar även ett statsråd, företrädare från SKR:s styrelse och forskare utifrån olika teman såsom demokratiska samtalet, digital delaktighet och mänskliga rättigheter.

Förutom föredrag ges utrymme för dialog kring hur vi tillsammans kan stärka demokratin på lokal och regional nivå. Dessutom finns möjlighet för deltagarna att i efterhand sprida föredragen från konferenserna lokalt i organisationerna.

Redan idag samlas företroendevalda och företrädare från civilsamhället i Västernorrland tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström och SKR:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson.

Följande tillfällen planeras senare under hösten (med reservation för ändringar):
 • Gävleborgs län 17 september
 • Örebro län 22 september
 • Värmlands län 28 september
 • Västra Götalands län 01 oktober
 • Västmanlands län 5 oktober
 • Kronobergs län 12 oktober
 • Hallands län 19 oktober
 • Skåne län 27 oktober
 • Blekinge län 2 november
 • Jönköpings län 9 november
 • Kalmar län 17 november
 • Jämtlands län 24 november
 • Uppsala län 1 december
 • Stockholms län 7 december
 
Demokratiutmärkelse för skolklasser
SKR utlyser en andra omgång för en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.
 
Elever i högstadieskolor och gymnasium kan lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun. Förslagen kan vara smala och beröra specifika frågeställningar, eller breda och systemövergripande. Men fokus i förslagen ska särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner.
 
På Demokratidagen 2021 tillkännagavs de som fick utmärkelsen våren 2021. Elever i tre kommuner: Klass SA18 och EK18 på Örkelljunga Gymnasium, Klass 9 D på Friskolan Lust & Lära i Bollnäs , och Furuhedsskolan Samhällsvetenskapsprogrammet åk 1 i Kalix. De fick utmärkelsen och premierades med diplom och tårta på hemmaplan tillsammans med förtroendevalda från respektive kommun.
Mer information och intresseanmälan 
 
Demokrati i en digital tid
Inom ramen för de demokratikonferenser som arrangeras för ledande förtroendevalda och företrädare från civilsamhället runt om i landet medverkar forskare med sina reflektioner kring frågor kopplat till demokratin. Här nedan har vi samlat två av dessa på film.

Elin Wihlborg, professor vid Linköpings universitet, pratar om demokrati i ett digitalt samhälle. I filmen reflekterar hon över vad digitaliseringen betyder för vår demokrati och möjligheten att värna demokratin framöver.
Se filmen med Elin Wihlborg
Vi påverkas alla av digitaliseringen och den påverkar hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och hur vi kan vara aktiva medborgare. Men med möjligheterna följer utmaningar och förutsättningarna för det demokratiska samhället har ändrats. Carl Heath från Research Institutes of Sweden (RISE), som var regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet, reflekterar kring sina erfarenheter i ämnet.
SE FILMEN MED CARL HEATH
 
Nationell valkonferens 2021
Under demokartiåret samlar SKR och Valmyndigheten valsverige ett år före de allmänna valen. Den 21 september anordnas en digital valkonferens med både föreläsningar och seminarier för valadministration på lokal, regional och nationell nivå.

Syftet med konferensen är att skapa samsyn hos valadministrationen och ytterst bidra till kvalitet vid valen 2022. Konferensen skapar en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets genomförande och ge ökad kunskap och inspiration. Tillsammans diskuterar vi de frågor som är mest aktuella i valsverige inför 2022, men även inför kommande val.


Utdrag ur programmet:
 • Vad är nytt inför valen 2022? Vilken utveckling ser vi för valen 2024 och 2026?
 • Digitala röstkort och röstlängder – Vad är på gång i Sverige och vad kan vi lära av våra nordiska grannar? 
 • Ökad fokus på säkerhetsfrågor – Vad krävs av valadministrationen
 • Standardisering och enhetlighet – Hur skapar vi en röstningsmiljö som alla känner igen?
 • Hur står sig det svenska valsystemet och det svenska valförfarandet internationellt - Vad fungerar bra och vad bör reformeras? 
Medverkande under dagen är representanter från Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, bland andra talman Andreas Norlén, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson.
ANMÄL DIG HÄR
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se