Nyhetsbrev - Kraftsamling för psykisk hälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Varför är ni med i
Kraftsamlingen?
 
- Vi är med för att det är en unik möjlighet att kunna synkronisera både i det stora och det lilla.
Äldres psykiska ohälsa har genom de effektiva möten vi haft fått ett mycket stort genomslag - och då inte bara för de redan invigda, säger verksamhetsansvarig Susanne R Suvanto (till vänster) och Anna-Liisa Suvanto, pedagiskt ansvarig, på kunskapsföretaget Omvårdnadsinstitutet.
 
Stödlistan - för psykisk hälsa i kristid
 
Inom ramen för Kraftsamlingen har Stödlistan tagits fram. Det är en sammanställning av kunskapsunderlag, material, råd och resurser inom psykisk hälsa i kristid. Nu finns exempelvis material om att prata med barn om kriget i Ukraina. Stödlistan är anpassad för olika målgrupper:
Informationen har tagits fram av SKR i samverkan med Röda Korset, Mind, Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Rädda Barnen och flera andra samverkande organisationer.
Mer om samarbetet och om hur du kan bidra.
 
Råd för psykisk hälsa
 
SKR har tagit fram en broschyr med konkreta råd om psykisk hälsa. Den går att ladda ner, men det finns också möjlighet att beställa tryckta broschyrer. På baksidan hittar du de fem huskurerna. 
Fem skäl att avstå 
narkotika
 
Materialet har tagits fram inom Kraftsamlingen. Syftet är att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare och  yrkesverksamma i kommuner och regioner.
 
Välkommen till öppna samordningsmöten
 
Vill du veta mer om vad som pågår inom området psykisk hälsa runt om i Sverige? En aktivitet inom Kraftsamlingen är regelbundet återkommande och öppna samordningsmöten med tema:
  • Barn och unga - tisdag 22 mars kl. 12.00-12.30
  • Vuxna och äldre - onsdag 23 mars kl. 12.00-12.30
  • Migration och psykisk hälsa - tisdag 29 mars 12.00 - 12.30
  • Suicidprevention - onsdag 30 mars 12.00 - 12.30
  • Digitala lösningar - torsdag 21 april kl. 13.00-14.00
Samordningsmötena är korta, 30-60 minuter. Fokus är att få kortfattade uppdateringar om aktuella projekt och nyheter. Alla som jobbar inom dessa områden är välkomna att delta.
Länkar för anmälan till kommande möten
 
Huskurer för psykisk hälsa
 
Den psykiska hälsan kan beskrivas som grunden till vårt välbefinnande och påverkas mycket av våra tankar och känslor som leder till val vi gör, hur vi beter oss och vad vi tänker om oss själva. Inom Kraftsamlingen har fem huskurer tagits fram, som visar hur du kan stärka dig själv med enkla knep:
  1. Bli andfådd minst varannan dag
  2. Prioritera din återhämtning – sätt rutiner för sömn och skärmfri tid
  3. Träffa en vän en gång i veckan
  4. Följ ditt hjärta
  5. Tro inte på allt du tänker – du är inte dina tankar
Huskurerna finns anpassade till olika målgrupper, exempelvis anhöriga och personer med psykisk ohälsa, för arbetslivet och för idrotten. Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående.
 
Att omvandla ovisshet till dådkraft
 
Välkommen till ett seminarium om meningsskapande i en föränderlig tid och betydelsen för den psykiska hälsan. Delarenan Meningsskapande i vår tid arbetar för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av hälsan i Sverige.
Syftet är att sprida kunskap, meningsskapande förståelse och tolerans för den ovisshet vi alla befinner oss i.
Seminarium: På tröskeln till det okända - att omvandla ovisshet till dådkraft
Datum: Onsdagen den 6 april 
Klockan: 13.00-16.00
Information och anmälan
 
Vill du bidra i Kraftsamlingen?
 
I delarenorna samlas aktörer från olika delar av samhället. Syftet är konkret arbete för att förbättra den psykiska hälsan inom olika  områden. Deltagarna tar gemensamt fram målsättningar för varje område och utformar sedan lösningar för att nå målen.
Du kan också bidra genom att sprida information och delta i samordningsmöten. 
Mer om att bidra inom Kraftsamlingens delarenor
Material till nyhetsbrevet
 
Är du aktiv inom Kraftsamlingen och vill nå ut till andra aktörer och delarenorna? Då är du välkommen att tipsa om evenemang, seminarier eller material detta nyhetsbrev.
Kommande deadlines för material i vår är 28 april och 16 juni. 
Nyhetsbreven sänds ut veckan efter dessa dagar; 5 maj och 23 juni. 
Nyhetsvärdering och prioritering görs av redaktionsrådet för nyhetsbrevet.
Mejla redaktören för mer info. 
 
Om nyhetsbrevet
 
Du som får det här nyhetsbrevet har tidigare uttryckt önskemål om att få mer information om Kraftsamlingen, i samband med ett av våra evenemang eller via webben. Sprid det gärna vidare i dina nätverk.
Vill du inte ha flera nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen nedan.
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00