Kommunala arbetsmarknadsinsatser behövs
 
Närmare 100 000 personer fick stöd från kommunernas arbetsmarknadsenheter 2020. Det visar den årliga sammanställningen av kommunernas arbetsmarknadsstatistik.
– Kommunerna tar ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, trots att den är ett statligt ansvar, säger Monica Sonde, SKR.
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2020
 
Vd-krönika
 
 
Att förändras med tiden
 
Klimatförändringar, globalisering, digitalisering och en demografisk utveckling som utmanar både välfärden och arbetsförsörjningen. Det är några av de trender som påverkar verksamheterna i kommuner och regioner.
 
Oönskade effekter av förslag om sjukhusinvesteringar
 
SKR ifrågasätter flera av förslagen som utredningen om sjukhusinvesteringar har presenterat. Förslagen skulle flytta besluten från regionerna till statliga myndigheter utan positiva effekter.
SKR kritiskt till förslag att inrätta statligt fastighetsbolag för sjukhus
 
 
Aktuella utbildningar från SKR
 
På SKR:s webbplats hittar du höstens aktuella utbildningar inom ledarskap, ekonomi och styrning, juridik och mycket mer. All utbildning under hösten är webbaserad.
Höstens utbildningar och kurser från SKR
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Digitala möten om ditt uppdrag som toppolitiker
SKR bjuder in ledande politiker i kommuner och regioner att dela erfarenheter och coacha varandra i uppdraget att styra, leda och stärka demokratin. Mötena sker digitalt vid fem tillfällen under hösten med start 24 september.
Dela erfarenheter som toppolitiker i digitala möten
 
Så hanterade Gävle kommun skyfallet i augusti 2021
På ett webbinarium den 24 september delar Gävle kommun med sig av sina erfaranheter och lärdomar från krishanteringen i samband med översvämningen som drabbade kommunen i augusti.
Webbinarium 24 september om skyfallet i Gävle
 
Bloggar från SKR
 
 
Fortsatt högt vaccinationstempo
I lite drygt åtta månader har vaccineringen mot covid-19 pågått och regionerna fortsätter att vaccinera i högt tempo. Över 400.000 doser ges varje vecka.
Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Minska väntetiderna i vården är högsta prioritet i alla regioner
Att patienter har en god tillgång till vård är en av våra allra viktigaste frågor. Vi behöver korta de väntetider som ökat under pandemin, men tillgänglig vård handlar om så mycket mer. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Ett stort fastighetsbolag är inte lösningen
I mitten av förra veckan presenterades utredningen om sjukhusinvesteringar, som bland annat föreslår att sjukvårdsinfrastrukturen ska läggas i ett stort fastighetsbolag. En lösning som jag både finner ineffektiv och onödig, skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Fler deltidsbrandmän gör oss bättre förberedda 
Vi är mitt uppe i en pandemi som kommuner och regioner gör allt för att hantera. Men vi måste samtidigt förbereda oss inför nästa kris. Att fler väljer att bli deltidsbrandmän är ett sätt att höja beredskapen. Det skriver Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef.
Arbetsgivarbloggen
 
SKR publicerar en rapportserie om representativitet i politiken
Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att medborgare väljer att engagera sig politiskt och tar på sig uppdrag som förtroendevalda, skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Restriktioner avvecklas den 29 september
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar att nästa steg i lättnader av restriktioner till följd av covid-19 tas den 29 september. Då ska bland annat publikbegränsningar, rådet att arbeta hemifrån och särskilda regler för serveringsställen tas bort. 
Flertal restriktioner mot covid-19 tas bort
 
Nationell samordning av försörjningsberedskap ska utredas
Regeringen har tillsatt en utredning om Sveriges försörjningsberedskap. Utredningen ska analysera och föreslå en funktion för nationell samordning och principer för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Syftet är att stärka samhällets förmåga till nödvändig försörjning vid kriser, höjd beredskap och krig. 
Utredning om försörjningsberedskap 
 
Socialstyrelsen ska se över förutsättningar för regionala smittskydd
Socialstyrelsen ska genomföra en översyn av de regionala smittskyddsenheterna och smittskyddsläkarnas möjligheter att genomföra sitt uppdrag. Myndigheten ska bland annat undersöka smittskyddsenheternas kapacitet och om förutsättningarna för det regionala smittskyddet är likvärdiga i landet.
Översyn av det regionala smittskyddets förutsättningar
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 14 september.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00