September 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYHETSBREV
 
SEPTEMBER 2021

NYA MEDARBETARE -  NYA KURSER - NY SKOLSTART!
Joakim Wiedesheim, vd
Anders Mårtensson, Utbildningsledare
Christel Frost, Ekonomi
Jan Lundgren, Kompetensutvecklare
Stefan Nordahl, Utbildn.ansvar truck & travers
Tore Ekblad, Utbildningsadministratör
Carola Mårtensson, Utbildningsadministratör
Per Fredrik Drakensten, Utbildningsadministratör
.

NYA KURSER I VÅR KURSKATALOG
GRUNDLÄGGANDE KVALITETSUTBILDNING 

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om kvalitet.
Utbildningen är till för personer som är anställda inom industrin och ger deltagaren en bred förståelse för hur viktigt det är att säkerställa kvaliteten på det man gör och säljer.

Kursen är uppdelad i två halvdagar vid separata tillfällen med hemuppgifter dessemellan. Första kursstart 11 okt.

 
Kursen genomförs både digitalt och på plats vid Campus Värnamo.
För mer information: Grundläggande Kvalitetsutbildning
SÄLJFÖRELÄSNING  

I samarbete med utbildare Max Söderpalm erbjuder vi en säljföreläsning speciellt inriktad till industrin. Kursstart 28 sept.

Det är i backarna man rycker – hur du ökar försäljningen fast marknaden är upp och ner.
Föreläsningen lär ut hur du genom rätt strategi kan ta marknadsandelar och fler affärer genom att undvika gnällhörnan och fokusera på att vinna.

Kursen genomförs både digitalt och på plats vid Campus Värnamo.
För mer information: Säljföreläsning
VÄRT ATT VETA OM PLAST, FORTSÄTTNING

Denna kurs är en naturlig fortsättning på vår populära kurs - Värt att veta om plast. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för volymsplaster, konstruktionsplaster och biobaserade plaster.
Kursen ger även en bra inblick i vad som händer i Sverige och inom EU gällande plast. Kursstart 22 sept.

Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som t ex produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare, m fl.

För mer information: Värt att veta om plast fortsättning

NY SKOLSTART I ANDERSTORP
Nu pågår rekrytering i "Sveriges bästa industriskola" till skolstarten den 20 sept.

Vi rekryterar såväl elever till ställar- och operatörsskolan som praktikföretag. 

Vill ni säkra era framtida kompetensbehov?
Kontakta oss gärna - tillsammans hittar vi lösningar.

 
Mer information: Ställar & operatörsskolan  
 
Följ oss gärna i sociala medier för löpande information om verksamhetenPolymercentrum Sverige AB - Oljevägen 1 - 334 32 Anderstorp

info@polymercentrum.se