Hur ska fler vuxna fullfölja en utbildning och komma i arbete?
 
Den 9 september sände SKR ett webbinarium där rapporten "Anvisad att söka till reguljära studier och sen då? - Förslag till hur fler vuxna ska fullfölja en utbildning och komma i arbete" presenteras. Medverkar gör bland annat statssekreterare Roger Mörtvik och Monica Sonde, avdelningschef på SKR. Webbsändningen går att se i efterhand. 
 
 
Save the date: Grundutbildning i gymnasieantagning
 
I höst arrangerar SKR en grundutbildning i gymnasieantagning digitalt via Teams. Utbildningen omfattar två heldagar, den 23 november och 7 december. Kursen vänder sig i första hand till er som nyligen har börjat arbeta med antagningen till gymnasieskolan. Program och inbjudan kommer senare i höst.
 
Var med och kraftsamla för ungas hälsa!
 
Folkhälsomyndigheten, Skolverket, SKR, Friskolornas riksförbund och Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet uppmuntrar nu alla gymnasieskolor i Sverige att stärka förutsättningarna för vardaglig fysisk aktivitet. Bland annat har en guide tagits fram som konkret handlar om att erbjuda elever möjlighet till fysisk aktivitet varje skoldag. Guiden finns att ta del av på Kommitténs hemsida.
 
 
Fler webbsändningar och konferenser 
 
 
Framgångsrika introduktionsprogram
SKR bjuder in till en webbsändning den 18 oktober med fokus på huvudmannens styrning och ledning för att skapa sammanhållna studievägar på gymnasieskolans introduktionsprogram.
Likvärdig och kompensatorisk förskola
Välkommer till en webbsändning den 29 oktober med tema likvärdig och kompensatorisk förskola. Vi får ta del av kommunexempel samt hur arbetet med öppna jämförelser kan stötta i arbetet. Målgrupp är skolchef/verksamhetschef med ansvar för förskola och verksamhetsutveckling, kvalitet och analys och andra med intresse för förskolans kompetensförsörjning. Mer information kommer.
Hedersrelaterat våld och förtryck – verktyg i praktiken
Den 20 oktober arrangerar SKR en heldag om hur skolan, elevhälsan och socialtjänsten kan förbättra arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Medverkar gör b.la Elaf Ali författare till boken ”Vem har sagt något om kärlek?” och Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan i Kramfors. Du hör även Skolverket berätta om hur arbetet mot hedersförtryck kan stärkas utifrån nya läroplanerna.
Kickoff: Kraftsamling för psykisk hälsa
Den 21 september är det dags för SKR:s årliga kickoff: Kraftsamling för psykisk hälsa. Vilka huskurer för psykisk hälsa bör alla känna till? Hur kan skolan användas som arena för att stödja existentiell hälsa? Vilka argument kan motivera unga att avstå från narkotika? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras. Välkommen att delta!
Återhämtning, inte utmattning - förebygga och rehabilitera i praktiken
Den 29 september bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om praktiskt arbete med att skapa förutsättningar för återhämtning och förebygga utmattning på arbetsplatserna. 
Förebygga och rehabilitera i praktiken
 
Stärk det läsfrämjande arbetet inför läslovet 
 
I höst skänker Svenska Akademien i samarbete med Skolverket antologin ”En bro av poesi” till alla skolor med förskoleklass. Boken innehåller dikter och bilder. På Svenska Akademiens webbsida finns en lärarhandledning till boken. Utbildningsradion har animerat 10 dikter ur antologin som publiceras på deras webbplats i höst. Antologin kan vara en del av ett bredare läsfrämjande arbete på skolorna inför läslovet.
 
 
Revidering av Skolenkäten
 
Skolinspektionen genomför en översyn av Skolenkäten under 2021. De enkäter som nu revideras planeras att implementeras inför Skolenkäten 2022.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00