Tio trender som påverkar kommuner och regioner fram till 2030
 
Ökad komplexitet, minskad tillit och risk för mindre lokalt och regionalt handlingsutrymme. Det är några trender som SKR ser kan påverka det kommunala och regionala uppdraget framöver.
– Det behövs en strategi för att möta förändringarna, oavsett om de utgör möjligheter, hot eller både och, säger Jonatan Alamo Block, SKR.
Vägval för framtiden - trender fram till 2030
 
Vd-krönika
 
 
En utmanande sommar i välfärden
 
När stora delar av samhället går in i semestertider arbetar välfärdens medarbetare på. Utreder, utbildar, vårdar och vaccinerar. Räddar liv. Det blir extra tydligt just på sommaren att det är i kommunerna och regionerna man får samhället att fungera.
 
Konjunkturen återhämtar sig tidigare än väntat
 
SKR:s nya skatteunderlagsprognos visar en klart starkare tillväxt 2021. Återhämtningen av konjunkturen går nu snabbare än vad SKR tidigare har bedömt.
SKR:s senaste skatteunderlagsprognos
 
Samtliga regioner har nått delmålen med vaccineringen
 
Alla regioner har nu, med god marginal, vaccinerat fler än 70 procent av invånarna mellan 18-64 år med minst en dos vaccin. Därmed har regionerna uppnått det delmål med covid-vaccinationerna som SKR och regeringen kommit överens om. Nu fortsätter arbetet med att nå de invånare som inte vaccinerat sig än.
Regionerna uppnår delmålen för vaccinering mot covid-19
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Höstens ledarprogram för toppolitiker
Fram till den 15 september kan kommun- och regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade politiker anmäla sig till SKR:s ledarprogram för toppolitiker. Programmet fokuserar på att stärka deltagarna i uppdraget att styra och leda en kommun eller region, och att stärka demokratin. Höstens program startar 28 oktober. 
Toppolitikerprogrammet hösten 2021
 
Kvinnors hälsa – resultat och fortsatta utmaningar
Vid ett webbinarium den 1 oktober berättar SKR om det intensiva arbete som pågår i regionerna inom ramen för satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvården. SKR presenterar också delar av resultaten från Graviditetsenkäten. De flesta kvinnorna är nöjda med vård och bemötande, men pekar samtidig ut tydliga utvecklingsområden.
Webbinarium om kvinnors hälsa och förlossningsvård 1 oktober
 
Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa
Den 21 september 14.00-16.00 bjuder SKR in till årlig kickoff för arbetet med Kraftsamling för psykisk hälsa. Vilka huskurer för psykisk hälsa som alla bör känna till och hur skolan kan användas som arena för att stödja existentiell hälsa är några av frågorna som kommer att diskuteras. 
Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa
 
Bloggar från SKR
 
 
Snabbare återhämtning och långsam befolkningsökning
BNP och skatteunderlaget ökar snabbare än våra tidigare bedömningar och befolkningstillväxten är just nu den lägsta på tio år. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Intressant höst att vänta
Höstterminen har börjat och vi är tillbaka till jobb och skola, förhoppningsvis utvilade efter lata dagar i hängmattan eller på stranden. Det skriver Monica Sonde, SKR.
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Så har pandemin påverkat omställningen till nära vård
Socialstyrelsens uppföljning av omställningen till en mer nära vård visar att arbetet under 2020 både har bromsats upp och skyndats på under pandemin. Exempelvis har införandet av digitala och mobila arbetssätt liksom samarbetet mellan kommuner och regioner ökat. 
Omställningen till nära vård har drivits på av pandemin 
 
Handbok för hållbara hemleveranser på landsbygd
IVL, Svenska miljöinstitutet, har publicerat en handbok för att hjälpa kommuner och regioner att skapa hållbara hemleveranser. Orsa, Mora och Herrljunga kommun har deltagit i projektet som bygger på lösningar för hemleverans som har tagits fram under pandemin. Handboken innehåller rekommendationer och förslag på arbetssätt som är tänkta att fungera vid hemleveranser även efter Coronakrisen.
Rekommendationer för hemleveranser på landsbygden
 
Smittskyddslagen ska ses över inför framtida pandemier
Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att se över smittskyddslagen med erfarenheter från covid-19-pandemin och för att förbättra lagstödet för att hantera framtida pandemier. Lars Hedengran får uppdraget som särskild utredare och slutsatserna ska presenteras 31 augusti 2023. 
Utredning ska se över smittskyddslagen
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 7 september.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00