Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Tack för dina svar och synpunkter!
 
I början av sommaren skickade vi ut en enkät där vi bland annat frågade dig som styrelsemedlem/fastighetsägare om vilka utmaningar du ställs inför gällande avfallsfrågor. Vi har lyssnat och tagit till oss av de svar vi fått in och har nu en bättre bild av vad du har för utmaningar, hur du kommunicerar med boende, vad du är intresserad av och vill ha mer information om. Lärdomarna innebär att vi kan fokusera vårt arbete kring det som efterfrågas av dig och en del av resultatet kan du läsa om här nedan!
 
Ny ingång på hemsidan för dig
 
Vi har nu utvecklat och förbättrat vår hemsida och skapat en plats särskilt för dig i flerbostadshus och samfällighet. Här hittar du vårt nya informationsmaterial såsom affischer, vägledningar och checklistor men även information om sophämtning och insamlingsplatser för avfall.

Vi kommer successivt komplettera med material som vi tar fram, så håll utkik.

Välkommen att besöka sidorna här!
 
Grovavfallsinsamling
 
Vi har gjort en del förändringar för dig med grovavfallsabonnemang. Syftet är att minska mängden blandat osorterat avfall samtidigt som vi vill styra om till mer materialåtervinning och återbruk samt förbättra arbetsmiljön. Vi har infört:
  • Felsorteringsavgift för farligt avfall och elavfall i grovavfallet
  • Krav på separat budning av större grovavfall
  • Nytt abonnemang för metallinsamling 
Tips för bättre grovavfallshantering
För att få till förändringar krävs kommunikation och påminnelser.
  • Sätt upp vår nya affisch för grovavfall tillsammans med riktlinjer.
  • Tejpa/måla på golvet där avfall inte får ställas.
  • Kontakta en återbruksaktör för att få en textilbehållare till området (se mer nedan).
  • Inför skänkes- eller bytesmöjligheter av prylar.
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet #4
 
Du kan påverka den rörliga delen av avfallsavgiften genom att minska avfallsmängderna, öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

Här är några tips:
  • Kontakta en återbruksaktör om att få ha en textilbehållare vid/i fastigheten. Vi samarbetar med Human Bridge, Myrorna och Emmaus.
  • Loppis är poppis! Ordna en loppis i föreningen och passa på att prata med de boende om hur ni tillsammans kan minska avfallet.
  • Knacka dörr och prata om matavfallsinsamling. Förbered med påshållare, matavfallspåsar och matavfallsfolder för de som inte kommit igång.
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
Tipsa om sorteringsguiden
 
Sorteringsguiden kan inte bara ge svar på hur olika avfall ska sorteras. Genom att klicka på länkarna i guiden hittar du även tips och råd om sortering och spännande information om olika avfall, hur de återvinns och vad som händer sedan. Kanske hittar du något att ta upp i kommunikationen med boende?

Besök sorteringsguiden här.
 
Informera mera - matavfallsfolder
 
Du vet väl att du kan beställa denna folder utan avgift, att dela ut till de boende? Passa på att uppmana fler att sortera, så kan vi återvinna mer samtidigt som du minskar avfallet i de gröna kärlen. Och glöm inte att dela ut till nyinflyttade allteftersom.

Beställ genom att kontakta kundservice via
kundservice@nvoa.se
08-718 90 00

Läs mer om matavfallsinsamlingen här.
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.