Om nyhetsbrevet
 
Välkommen till andra nyhetsbrevet från Utvecklingsnätverk sociala företag
Projektets nyhetsbrev skickas en gång per kvartal. I nyhetsbrevet får ni följa den utveckling och det lärande som sker hos deltagande kommuner samtidigt som vi tipsar om andra kommuners arbete och aktualiteter kring social ekonomi och socialt företagande.
Mer om utvecklingsnätverk sociala företag på SKR:s webbplats
 
Projektledarkrönika
 
En viktig insikt så här ett halvår in i projektet är att oavsett ingång i projektet eller lokala behov i kommunen så är kommuners samverkan med sociala företag och civilsamhälle inte isolerade och avgränsade frågor utan en viktig del i kommunalt, nationellt och europeiskt utvecklingsarbete i stort och kanske framförallt i frågor som även hittas som delmål i Agenda 2030.
När pusselbilden framträder
 
Intervju med Malmö stad
 
Malmö är en ung, innovativ och kreativ stad med ett stort engagemang från civilsamhället. Vad skulle vi i vårt projekt kunna bidra till i Malmö stads utveckling gällande samverkan med sociala företag var vår initiala reaktion när vi fick Malmö stads intresseanmälan. Tom Roodro, stadsledningskontoret i Malmö, skrattar åt våra initiala reaktion och berättar hur mycket han och hans kollegor i Malmö har lärt sig under detta första halvår.
En storstad, men en liten stad i ett världsperspektiv
 
Tips!
 
 
Stora sociala företagsdagen - 5 oktober 2021
 
Stora sociala företagsdagen är det största arrangemanget i Sverige för företag och organisationer som vill ta socialt ansvar genom affärer. Hur kan vi använda företagande och affärer för att möta nutidens utmaningar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt? 

Även i år är Stora sociala företagsdagen en digital konferens där Utvecklingsnätverk sociala företag medverkar både i plenum och i ett seminarium. 
Stora Sociala Företagsdagen
 
Samtal om klimatet för socialt företagande i Sverige
 
European Social Enterprise Monitor, ESEM, är den första europeiska undersökningen i sitt slag som sätter fokus på sociala företag. Mötesplats social innovation, MSI, har skrivit den svenska delrapporten. I detta samtal reflekterar Anders Bro och Lena Wetterskog Sjöstedt, Skåne Stadsmission om rapporten och klimat och förutsättningarna för socialt företagande i Sverige.
Titta gärna: https://lnkd.in/eVEHMdFb
 
Nysta - civilsamhällets svar på hur vi bygger ett bättre Sverige
 
I juli 20201 gick fem stora organisationer inom civilsamhället, och en högskola samman och initierade Nysta. Nysta står för Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, allt med målet att visa hur samhället kan bli bättre och hur civilsamhället kan bidra till det.

Det gemensamma arbetet i Nysta summerades i Nystarapporten  som lanserades i juni och på Nystas hemsida finns både poddar och delrapporter att ta del av.
 
Hur blev Göteborgsregionen de sociala företagens Gnosjö?
 
I Göteborg och i Göteborgsregionen har samverkan med sociala företag och civilsamhälle varit en prioriterad fråga länge. I detta seminarium får vi lyssna till en panel, som har varit både delaktiga och drivande i detta arbete under lång tid. Kan andra delar av landet lära sig av det arbete som redan gjorts i Göteborgsregionen? Vad är framgångsfaktorerna för att lyckas få till en samverkan mellan det offentlig och social ekonomi.

Se seminariumet från Almedalsveckan - Hur blev Göteborg de sociala företagens Gnosjö?
 
Ny samverkansmodell framtagen av MUCF
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram ett material som både kan användas som inspiration och konkret stöd i samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor tagit. Modellen kan användas i sin helhet eller inspirera i en konkret samverkanssitutaion. 
Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället
 
 


Om Utvecklingsnätverk sociala företag
SKR driver under två år ett
ESF-finansierat utvecklingsnätverk med tolv engagerade kommuner. Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och ett inkluderande och delaktigt samhälle för alla. Arbetet utgår från SKR:s handbok 
Ny väg till innovativa välfärdslösningar - om samverkan med sociala företag
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00