Bara genom samarbete når vi målen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Bästa möjliga vård och hälsa är vårt övergripande mål
 
Mats Bojestig
Vårt övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter och medarbetare att tillsammans åstadkomma den bästa vården, något vi bara kan uppnå om vi arbetar just tillsammans. Vi samarbetar nationellt för att ge goda förutsättningar lokalt där värdet skapas.

Läs Mats Bojestigs hela krönika

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
Introduktionsutbildning för patientföreträdare
 
Sylvia Määttä
Utbildningen är tänkt att introducera patientföreträdare till sina uppdrag i arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen. I utbildningen ingår bland annat information om kunskapstyrningssystemet, förväntningar, ansvar, jäv samt en ordlista.

– Vi hoppas att utbildningen ska göra så att patientföreträdare har lättare att komma in i systemet, att det ska bli lättare för alla att förstå värdet med vad patientföreträdarna kan bidra med och också vad de kan ställa krav på, säger Sylvia Määttä vid den nationella stödfunktionen.

Utbildningen ett stöd att förstå uppdraget
 
Snabbt agerande av Svenska Barnreumaregistret under pandemin
 
Karin Palmblad
I april 2020 kom rapporter från andra länder om allvarlig inflammation hos barn till följd av covid-19. När de första fallen dök upp i Sverige en månad senare hade det nationella kvalitetsregistret Svenska Barnreumaregistret redan allt förberett för registrering och uppföljning av barnen.

–  Alla landets barnakuter kunde då börja registrera bland annat symtom, behandlingsstrategier, ifall barnen hade behövt intensivvård samt antal vårddagar. Informationen kunde delas i realtid. Det var mycket viktigt, inte minst för att säkerställa att barnen fick bästa möjliga och jämlik vård oavsett var i landet de bodde, säger Karin Palmblad, registerhållare för Svenska Barnreumaregistret och sektionschef för barnreumatologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Snabb mobilisering ledde till effektiv kunskapsspridning
 
Evenemang
 
 
10 november: Registerforskning
Webbinarium om vad ett kvalitetsregister är, vilka möjligheter som finns att forska på data från kvalitetsregister och juridiken kring det. Webbinariet ingår i Vetenskapsrådets webbinarieserie om registerforskning.

Anmäl dig till webbinariet
 
Aktuella remisser
 
Kunskapsstöd för schizofreni, knäledsartros, grav hörselnedsättning, fosterdiagnostik, vårdhygien samt flertalet inom ögon- och cancersjukdomar är ute på öppen remiss mellan 15 september och 15 november.

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer
 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd – en plattform under utveckling
 
350 rekommendationer utifrån tillstånd och diagnos är nu reviderade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nationella arbetsgrupper har arbetat med översyn och uppdateringar sedan 2018. Arbetet innebär att framför allt primärvården har tillgång till samma kunskapsstöd i hela landet. Samtidigt vidareutvecklas verktyget för att inkludera specialiserad vård.

Ny teknisk lösning planeras under 2022
 
Vårdförlopp för 29 hälsotillstånd på gång
 
Totalt är 35 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på gång i olika faser. Antalet hälsotillstånd som täcks in är 29. Närmast på tur för godkännande är reumatoid artrit del 2.

Aktuella vårdförlopp
 
Tipsa om medicintekniska produkter inom KOL
 
Syftet är att identifiera nya medicintekniska produkter som så småningom kan rekommenderas i regionerna. Produkter av särskilt intresse den här gången är sådana som stödjer KOL-patienter i sin egenmonitorering och som kan integreras med en behandlingsplan.

Temaspaning KOL
 
Nytt på kunskapsstyrningvard.se
 
Anja Dahlin Price
Kunskapsstyrningvard.se har fått ett delvis nytt utseende och nya sidor. Syftet är att underlätta för besökare att hitta den information de söker.

– Det ska vara enkelt att söka och hitta rätt information på webbplatsen. Den bildar också navet för vår kommunikation i systemet, samtidigt som du inte ska behöva förkunskaper för att förstå texterna. Men trots det vet vi att det tar tid för nya användare eller ledamöter att greppa vad nationellt system för kunskapsstyrning innebär. Som ny kommunikatör i nationella stödfunktionen går även jag regelbundet tillbaka till texter om bakgrund och syfte, säger Anja Dahlin Price.

Detta är nytt på webbplatsen
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård