Kommundelegation med nya kriterier
 
Regeringen har nu beslutat om Kommundelegationen, som syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. Men det är inte helt tydligt vilka åtgärder som stödet täcker.
– Det är viktigt att delegationen så snart som möjligt informerar om vilka åtgärder som kommuner och regioner kan söka stöd för att genomföra, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
Två större förändringar i beslut om Kommundelegationen
 
Vd-krönika
 
 
Våga prata om tystnadskulturen
 
Att medarbetare inom kommunernas kärnverksamheter tystas och hotas i sin yrkesutövning är fullständigt oacceptabelt. SKR dyker nu djupare i frågan om välfärdsbrottsligheten för att bidra till en större medvetenhet och förbättra vårt stöd till kommuner och regioner.
 
Flera bra förslag för att stärka trygghet och studiero
 
SKR välkomnar regeringens utredningen om trygghet och studiero. Utredningen som helhet innehåller flera bra förslag som SKR ställer sig bakom.
– Trygghet och studiero är avgörande för att barn och unga ska kunna lyckas i skolan, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.
Viktigt att skolorna har tillräckliga verktyg att skapa trygga miljöer
 
Viktiga åtgärder för att fler ska nå gymnasiebehörighet
 
Utredningen Kampen om tiden – mer tid till lärande innehåller viktiga förslag till åtgärder för att fler elever ska ges förutsättningar att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Men finansieringen är otillräcklig.
Positivt med tidiga åtgärder för ökad behörighet i gymnasiet
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Prognos för vaccination mot covid-19 
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste prognos är bedömningen fortsatt att alla vuxna har erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september 2021.
Vaccination mot covid-19
 
Ta del av framtidens trender
Anmäl dig till SKR:s webbinarium den 31 augusti klockan 10-11 för att få en analys av de trender och förändringskrafter som kan komma att påverka det kommunala och regionala uppdraget fram till år 2030. 
Vägval för framtiden 2021 - trender fram till 2030
 
Satsningen på Kvinnors hälsa bjuder in till Glo och sno
Glo och sno är en ny kostnadsfri seminarieserie för dig som arbetar i vården med kvinnors hälsa eller i vårdkedjan för graviditet och förlossning. SKR erbjuder fyra seminarier med aktuella teman under hösten med start den 9 september. Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter. 
Glo och sno: Att möta bemanningsbehov
 
Sprid smarta lösningar under Innovationsveckan
Nu kan du anmäla ditt bidrag och vara med och tävla om Lätt att sprida-priset 2021. Priset delas ut under Innovationsveckan som sker 4-8 oktober, efter en öppen omröstning. Utmärkelsen delas ut för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända.
Innovationsveckan - Lätt att sprida-priset 2021
 
Se SKR:s seminarier från digitala Almedalsveckan 2021
Du kan fortfarande ta del av SKR:s fyra digitala seminarier från årets Almedalsvecka. Seminarierna handlar om hur välfärden ska finansieras på bästa sätt, hur svensk hälso- och sjukvård kan gå stärkt ur pandemin, vem som ska ta ansvar för ett ökat antal långtidsarbetslösa och hur vi rustar vårt samhället för att möta barn och ungas psykiska ohälsa. 
Ta del av SKR:s digitala Almedalsseminarier i efterhand
 
Bloggar från SKR
 
 
Riktade bidrag hindrar långsiktiga resultat
Hösten närmar sig och med den kommer fler riktade, detaljstyrande statsbidrag. När staten fortsätter att styra med kort framförhållning riskerar bland annat satsningar på arbetsmiljö att inte kunna användas fullt ut. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Hyrorna inom äldreomsorgen måste ses i ett sammanhang
Under senaste tiden har flera medier riktat kritik mot att hyror inom äldreomsorgen är höga. Kritiken är dock tagen ur sitt sammanhang utan koppling till nybyggen, statliga krav, gemensamhetsytor och bostadstillägg, skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Fortsatt hög efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade
Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Det skriver Bodil Umegård, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Nya scenarier för smittspridning av covid-19 under hösten
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya scenarier för hur smittspridningen av covid-19 kan utvecklas under hösten. Gemensamt är att scenarierna pekar på en ökad smittspridning till följd av ökade kontakter mellan människor och ökad smittsamhet hos Deltavarianten. 
Folkhälsomyndighetens scenarier för smittspridning av covid-19
 
Informationsutbyte i arbetet mot felaktiga utbetalningar
Regeringen tillsätter en bokstavsutredning som ska hjälpa Finansdepartementet att undersöka förutsättningarna för informationsutbyte mellan kommuner, myndigheter och a-kassor i arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar inom välfärden. 
Utredning för att stärka informationsutbyte 
 
Regeringen vill förlänga lag om smittskyddsåtgärder på restauranger
Regeringen har lämnat in en proposition till riksdagen om att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och den så kallade covid-19-lagen ska förlängas. Enligt förslaget vill regeringen att lagarna ska fortsätta gälla fram till 31 januari nästa år.
Förslag om förlängning av covid-19-lagen och regler för serveringsställen
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 31 augusti.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00