Play movie
Lär dig om lärande
 
När vi pratar om livslångt lärande blir det ofta fokus på vad vi ska lära oss. Vi borde också prata om hur vi lär oss och vilka möjligheter vi har att engagera oss i lärande. Lära att lära är en nyckelkompetens som gör att vi kan hantera de förändringar som sker i vår vardag. Beroende på vad du arbetar med kan du även bli ansvarig för andras lärande eller för utbildningssystem av olika slag. Denna månad har vi sammanställt kurser och information om vuxnas livslånga lärande för att underlätta för dig som vill veta mer. Håll till godo.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Det finns en stor efterfrågan på kunskaper om vuxnas lärande. I ett samarbete har utbildningsföretaget Moderskeppet tillsammans med Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och centrumledare för Encell, tagit fram kursen En guide till livslångt lärande i arbetslivet. Syftet är att visa på grunderna för att främja ett livslångt lärande.
 
   
Foto: Small Group Network on Unsplash
Om du på egen hand vill fördjupa dig inom livslångt lärande, kanske tillsammans med andra i en studiecirkel, finns det gott om material att använda. Vi har satt ihop fem områden som kan beröras i en sådan fördjupning, med exempel på material som kan utgöra underlag för studier och vidare diskussion.
Är du sugen på att lära dig om vuxnas lärande genom poänggivande kurser? Här finns ett gäng universitetskurser att botanisera bland.
 
   
 
   
På Encell:s Youtbe-kanal hittar du intressanta klipp inom fältet vuxnas och livslångt lärande. Här finns korta presentationer, långa föreläsningar och mycket information. Både på svenska och engelska.
 
   
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Att praktiskt arbeta med validering, 13-14 oktober, Göteborg
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Vestlunddagarna, 21-22 oktober
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvall
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.