Intressant höst att vänta 
 
Höstterminen har börjat och vi är tillbaka till jobb och skola, förhoppningsvis utvilade efter lata dagar i hängmattan eller på stranden. Ta del av Monicas Sondes tankar inför det nya läsåret i SKR:s skolblogg.
 
 
Minska risken för barn och unga att begå brott
 
SKR, Polismyndigheten och Allmännyttan kraftsamlar tillsammans med sex kommuner för att minska risken för barn och unga att begå brott. Under hösten ges fyra kunskapsseminarier där forskare och praktiker från olika områden tillsammans kommer att synliggöra goda arbetssätt och vad som behövs för att stödja den önskvärda utvecklingen. Första seminariet äger rum 27 september. Mer information finns i SKR:s kalendarium.
 
Öppna data i skolsektorn – för vem och varför?
 
Den 27 september arrangerar SKR ett webbinarium som vänder sig till såväl huvudmän som aktörer engagerade inom utbildningssektorn. Här får du ta del av inspel från expertis inom området samt öppna upp för diskussioner mellan Utbildningsdepartementet, Skolverket, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Swedish EdTech Industry.
 
 
Internationellt webbinarium om skolfrånvaro
 
Inom Östersjösamarbetet anordnar School to Work, där SKR har en aktiv roll, och Åbo stad den 7 september ett webbinarium om skolfrånvaro där bland annat Malin Green Landell medverkar.
 
 
Digitalidag för skolan
 
Den 15 oktober arrangeras Digitalidag, en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Denna dag har har skolor runt om i landet möjlighet att kostnadsfritt ta del av aktiviteter och lektionsmaterial om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Skolmaterialet riktar sig till årskurserna F–9.
 
SKR stöder skolans jämställdhetsarbete
 
Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Skolan ska motverka ojämställda strukturer och stereotypa föreställningar om kön som begränsar elevers möjligheter och inflytande. SKR stöder skolans jämställdhetsarbete med faktaunderlag utifrån aktuell kunskap, lärande exempel och inspirerande filmer.
 
 
Analysera skolresultat med Kolada – webbutbildning
 
SKR arrangerar tillsammans med Rådet för Kommunala Analyser, RKA, en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Utbildningen äger rum under tre halvdagar höstterminen 2021, sista dag för anmälan är 15 oktober.
 
Digital verktygslåda för nya skolledare
 
SKR har i samarbete med föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Lärarförbundets skolledare tagit fram ett stödmaterial för nya skolledare i form av en digital verktygslåda. Det kan även användas av rektorer som har arbetat en tid eller för förvaltning som en del av introduktionen av ny rektor.
 
 
Inkludering i Etikens Motljus
 
Varmt välkomna till den årliga Inkluderingskonferensen vid Örebro universitet. Konferensen arrangeras av forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande tillsammans med SKR och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Konferensen äger rum 10-11 november.
 
Samhällsorientering för föräldralediga i Stockholms län
 
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) ordnar en digital kurs på engelska för föräldralediga med start i oktober. I kursen kommer deltagarna lära sig mer om svenska samhället, sina rättigheter och skyldigheter, att ha barn och familj i Sverige etc. Kursen riktar sig till anhöriginvandrare i Stockholms län och Håbo kommun som är föräldralediga och kommer från länder utanför EES/Schweiz.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00