Snart dags för Mötesplats * Information om kyrkovalet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Hej alla!
 

Nu drar sommaren mot sitt slut och hösten tågar in. I och med detta kan vi också skönja slutet på åtminstone delar av pandemins restriktioner. Nu är det bara dagar kvar till Mötesplats, och jag hoppas ni ser fram emot konferensen lika mycket som vi på kansliet. Dels för att få träffas, om än digitalt, men också för att kunna skapa en väg för utlandskyrkan tillsammans.
Det är också kyrkoval snart, och vi kommer att ge tillfälle till kandidaterna att presentera sig. Åke Marcusson från kyrkomötets grupp kommer också att berätta hur de tänker kring det framtida samarbetet mellan kyrkomötesgruppen, församlingarna, avdelningen och Visby stift.

Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
På torsdag ses vi på Mötesplats!
 
Den 26-29 augusti samlas vi för att prata om utlandskyrkans framtid. Medverkande är bl a Thomas Petersson, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Sven-Erik Brodd, Hans Erik Nordin, Esbjörn Hagberg, Anders Granberg, Eva Nordung Byström och Hans Illis-Alm.

Läs mer om Mötesplats
 
Vi behöver era berättelser!
 
Vi jobbar kontinuerligt med att öka kunskapen om allt viktigt som utlandskyrkan gör, både på webb, sociala medier och nyhetsbrev. 
Nu behöver vi fler berättelser om diakonala insatser eller annat som berört människor. Mejla till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se så tittar vi tillsammans på era berättelser och ser hur vi bäst kan använda dem. 
 
Glöm inte brandskyddsronden!
 
De församlingar som huserar i våra egenägda lokaler, behöver kavrtalsvis genomföra en brandskyddsrond. Denna ska också dokumenteras. 

Mer information om brandskydd finns här
 
Information inför kyrkovalet 
 
Valdagen för årets kyrkoval den 19 september närmar sig. På samlingssidan om kyrkovalet finns information om de olika stegen och vad ni som kyrkoråd förväntas göra. Där hittar ni också information om kandidaterna. Där finns också mallar att ladda ner för valsedel och, om så krävs, delegationsbeslut.
Fler frågor om kyrkovalet? Du som undrar över kyrkovalet, tveka inte att kontakta oss via svenskakyrkaniutlandet.val@svenskakyrkan.se.
 
Stöd i ert arbetsmiljöarbete
 
På intranätet finns både utbildning och vägledning för att skriva policys samt riktlinjer och rutiner i arbetsmiljö.

Läs mer här
Skicka dokument om er administration senast 10 september
 
För att stödja församlingarna i regelefterlevnad och förvaltning finns nu ett arbetsdokument att gå igenom och fylla i. Innehållet hjälper församlingen att efterfölja regler och ha en strukturerad översikt över verksamheten.

Läs mer och ladda ner dokumenten
 
Sök pengar ur miljöfonden senast 30 september
 
Det finns fortfarande möjlighet för utlandsförsamlingar att söka pengar för insatser som minskar församlingens miljö- och klimatpåverkan. Senast 30 september ska ansökan vara inne.

Läs om hur ni ansöker
Ordna en pilgrimsvandring för klimatet
 
... eller skriv på uppropet inför klimattoppmötet COP26 i november. På så sätt är ni med ACT Svenska kyrkans kampanj där vi lyfter behovet av global klimaträttvisa.

Läs hur er församling kan vara delaktiga 
 
Hjälp med uppföljning efter juridiska genomgången
 
På intranätet finns utbildning och dokumentpaket som stöd i GDPR-arbetet i utlandsförsamlingen. En implementering av dokumentpaketen ska vara klar hösten/vintern 2021.

Läs mer här
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 

Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin