Nyhetsbrev nr.10 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hösten närmar sig! 
Välkomna tilllbaka efter sommaruppehållet.
Nu tar vi nya tag och drar igång vårt arbete inför hösten.
Vi har möte med våra professions- och kunskapsnätverk i början på september, det går att anmäla sig till nätverken på www.skr.se se mer info nedan.

vi startat också upp ett nytt utvecklingsnätverk för att medborgardialogen ska bli ett systematiskt arbetssätt, välkommen  till vårt "Drop-in" möte den 1 augusti om du villveta mer, se nedan.

Det fins en ny podcast frän Demokratiresan som handlar om Agenda 2030, missa inte den.

Vi har också med flera exempel på bland annat medborgarbudget från några kommuner.

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Nytt nätverk - Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem.

Målgrupp: Målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner samt ansvariga för medborgardialog i kommuner och regioner.
 
Start: 29 september 2021 nätverket avlsutas i januari 2023

Mer info på SKR:s hemsida

Har du frågor om utbildningen kontakta:
nils.munthe@skr.se, anders.nordh@skr.se

SKR bjuder in till ett digitalt informationsmöte för dig som vill veta mer om upplägget av arbetet i nätverket.

Tid: 31 augusti - välj FM 09:00 - 11:00 eller EM 13:00 - !5:00
Länk till ZOOM-möte:https://zoom.us/j/92763251606 
 
SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 44 agenda 2030
Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet - Agenda 2030
Veckans avsnitt handlar om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

En omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag, då krävs ett ambitiöst arbete i samverkan med andra. Dessutom krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret, säger Sara och Emma i vårens sista poddavsnitt i podcasten Demokratiresan.
 
Medverkande: Sara Gustafsson, Linköpings Universitet och Emma Sterky, Nationella Samordnaren för Agenda 2030

Länk till Demokratiresan avsnitt 44
 
 
SKR: Kunskaps- och professionnätverk
Vi har tre nätverk som du är välkommen att ansluta till, mer info och anmälningslänk på SKR:s hemsida.
  1. SKR driver ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Mer info på SKR:s hemsida
     
  2. SKR driver ett nätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Mer info på SKR:s hemsida
  3. SKR dirver ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället. Mer info på SKR:s hemsida
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
Tingsryd: Invånare - kom med förslag till Ryd
Mellan den 1 juli och den 15 augusti kan du lämna in förslag på vad som kan förbättra folkhälsan och bidra till mer fysisk aktivitet utomhus i Ryds tätort. De förslag som uppfyller kriterier och kostnadsgräns kommer invånarna i kommunen att kunna rösta på. Röstningen kommer att ske digitalt under hösten.
 
Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att förslaget ska gå vidare till röstning:

1. Godkända förslag behöver understiga kostnadsberäkningen om 400 000 kronor.
2. Förslaget ska vara placerat i Ryds tätort.
3. Förslaget ska verka för ökad fysisk aktivitet i utemiljö.
4. Förslaget ska syfta till att öka folkhälsan och kommunens attraktivitet.
 
 
Bostadsbolaget Göteborg: Hyresgästerna bestämde om en miljon
Nu är omröstningen klar i boendebudgeten. Under våren har hyresgästerna i Biskopsgården och Länsmansgården fått lämna in förslag på vad 1 miljon kronor av Bostadsbolagets budget ska användas till. Det kommer bland annat bli vattenlek, odlingsgemenskap och utomhusbio.
 
– Vi fick in rekordmånga förslag från hyresgästerna i år vilket känns väldigt bra, säger Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare i Biskopsgården och projektledare för boendebudgeten.

Bostadsbolaget är först i Norden med att låta hyresgästerna vara med och bestämma i en boendebudget. Konceptet har fungerat så pass bra att det nu är tredje året det genomförs i Biskopsgården och framöver planerar Bostadsbolaget att låta hyresgäster i fler områden få göra samma sak.

Läs mer på Bostadsbolagets hemsida
 
Nässjö: Medborgarbudget, Invigning av badplatsen i Rödja
16 juni invigdes den renoverade badplatsen i Rödja
Byalaget ordnade med tipspromenad. När alla var tillbaka klippte Jimmy som lämnat förslaget bandet följt av jubel och hurrarop! Sen var det dags för korv och bröd, tårta och såklart bad!
 
Slam har grävts ur från botten för att öppna upp vattenytan för bad och göra det djupare igen. Träd som skuggade har gallrats ur och ytan som går ner till vattnet jämnats till. Badplatsen har också fått ett nytt picknickbord och staket. Verkligen värt att spana in och ta ett dopp för den som har vägarna förbi!

Läs mer på Nässjös blogg om medborgarbudget
 
Trelleborg: Kaffe med politiken
Syftet är att du på ett avslappnat sätt ska kunna ställa frågor till politikerna. För att främja den lokala anknytningen och öka möjligheten för tillgänglighet kommer dessa kaffe-träffar att ske digitalt vid följande tillfällen.

Mötena sker via det digitala mötesverktyget Zoom och länk till respektive möte kommer du att hitta här på denna sida senast samma dag mötet sker.

Läs mer på Trelleborgs hemsida
 
Lewisham UK: Local assemblies
Local assemblies are open meetings where you and others decide how to improve your area.
Local assemblies are open meetings where you and others decide how to improve your area.
The assembly is your chance to:
  • discuss and share what matters to you
  • work with your councillors and others to shape the future of your neighbourhood
  • find out what is happening in your ward
  • consider how to spend funding available to your ward.
The borough of Lewisham has 18 wards. Each ward has a local assembly that meet up to four times a year. A ward councillor chairs the assembly meeting. Anyone who lives, works or learns in the ward can attend.

More information at Lewisham:s website
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se