Ny omgång av utbildningen Styra för resultat! - fortfarande platser kvar!
 
Nu bjuder vi in till en ny omgång av SKR:s utbildning Styra för resultat!

Utbildningen riktar sig till controllers, kvalitetschefer/-strateger med fler som arbetar kommun- eller regionövergripande med ledning och styrning.

Utbildningen fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Syftet är att ge dig ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör övergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet inom området.
 
Utbildningen sker digitalt och är fördelad på fyra utbildningstillfällen á två dagar. Det finns fortfarande platser kvar.

Sista anmälningsdagen är den 11 oktober 2021. 
 
 
Nylansering av Vägval för framtiden - välkommen att delta!
 
Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Omvärldsbevakning och analys av detta är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra och för att därefter kunna göra kloka avvägningar och vägval.

Den 31 augusti kl. 10.00-11.00 bjuder SKR in till ett kostnadsfritt webbinarium där den senaste versionen av Vägval för framtiden presenteras - vilka trender påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot år 2030?

Medverkande i webbinariet är
Eva Kläppe-Hellström, processutvecklare, Munkedals kommun
Henrik Persson, samhällsanalytiker, Helsingborgs stad
Märit Melbi och Linda Nordberg, SKR
 
Du får även ta del av hur man kan använda sig av analysen i sin omvärldsbevakning.
 
 
Utbildning kring "Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet”  - några platser kvar!
 

SKR har under våren genomfört tre omgångar av en utbildning riktad till kommunledningar med temat effektivisering. Ett 20-tal kommuner med sammanlagt över 200 personer har deltagit. Alla dessa utbildningar var fulltecknade.

Vi arrangerar nu ytterligare ett utbildningstillfälle med två halvdagar, den 28 september 2021 kl. 13.00 – 16.00 och den 14 oktober 2021 kl. 13.00 – 16.00.

Utbildningen är digital och det finns fortfarande några platser kvar. Passa på att utveckla er förmåga att öka er effektivitet. Fem personer per kommun kan anmäla sig. Sista anmälningsdatum är den 31 augusti.
 
 
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen - dags att boka vårens utvärderingar! 
 
Vill er kommun göra en Kommunkompass-utvärdering i vår? Då är det dags att höra av sig till oss. 

Ta vara på chansen och gör en utvärdering om hur styrning, ledarskap och samverkan fungerar hos er.

Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå. 
 
Erbjudande - Digitala föreläsningar om att styra och leda för resultat
 
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar och seminarier om att styra och leda för resultat.
Exempel på teman för föreläsningarna är
  • mål- och resultatstyrning
  • den s.k. styrsnurran – planering, uppföljning, analys och åtgärder
  • effektivitet
  • samspelet kring organisera, styra och leda
  • olika styrlogiker.
Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. Datum och tid bestäms i dialog mellan SKR och berörd kommun eller region.
 
 
 
SKR:s samlade webbplats kring effektivitet
 
SKR har intensifierat arbetet för att stödja kommuner och regioner att öka sin effektivitet.

Vi har nu en gemensam ingång på vår webb med temat effektivitet.
Gå in och kika!
 
Controllerdagen 2021 - Välkommen att inspireras!
 
Ekonomistyrningsforum arrangerar åter Controllerdagen!
Den 29 september samlas både praktiker och forskare  för att diskutera och reflektera frågor inom styrning och verksamhetsutveckling. denna gång kan du delta antingen på plats eller online! 

I år kommer bland annat följande frågor att diskuteras:
- Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
- Sveriges bästa verksamheter
- Måste vi verkligen arbeta med förändring? En inblick i förändringsledningens verktygslåda
- Att hantera komplexa samhällsutmaningar ? organisera, styra och leda i samverkan
- Mod och nytänkande? - Nyckeln till vinnande organisationer

Läs mer på Ekonomistyrningsforums hemsida där du även finner anmälningslänk. 

Sista dagen för att anmäla sig är den 17 september.
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se