Uppnådda delmål med vaccinering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Uppnådda delmål med vaccinering
 
Samtliga regioner har nått de uppsatta delmålen i vaccineringen mot covid-19. Nu fortsätter arbetet med att nå de invånare som inte vaccinerat sig än.
– Vaccinationsarbetet mot covid-19 fungerar mycket väl i alla regioner och vaccinationsviljan är hög. Nu fokuserar regionerna på att nå de invånare som ännu inte valt att vaccinera sig, samt övriga grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, för att öka vaccinationstäckningen i alla delar av befolkningen, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.
Samtliga regioner har nått delmålen med vaccineringen
 
Snabbare återhätmning av konjunkturen
 
SKR:s nya skatteunderlagsprognos visar en klart starkare tillväxt 2021. Återhämtningen av konjunkturen går nu snabbare än vad SKR tidigare har bedömt.
– Den nu pågående ökningen av smittspridning i Sverige och en del andra länder utgör en fortsatt riskfaktor även om vaccinationsgraden ökar. Sammantaget ser dock utsikterna för en fortsatt konjunkturuppgång goda ut. Inte minst talar det låga resursutnyttjandet och den expansiva ekonomiska politik för hög tillväxt även under 2022, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
Konjunkturen återhämtar sig tidigare än väntat
 
SKR-seminarier under digitala Almedalsveckan 2021
 
SKR medverkade med fyra digitala seminarier vid Almedalsveckan den 4-7 juli. Det går fortfarande att ta del av seminarierna i efterhand. Seminarierna handlade om:
  • hur välfärden ska finansieras på bästa sätt
  • hur svensk hälso- och sjukvård kan gå stärkt ur pandemin
  • vem som ska ta ansvar för ett ökat antal långtidsarbetslösa
  • hur vi rustar vårt samhället för att möta barn och ungas psykiska ohälsa.
Ta del av seminarierna i efterhand
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Fler deltidsbrandmän gör oss bättre förberedda inför nästa kris
Vi är mitt uppe i en pandemi som kommuner och regioner gör allt för att hantera. Men vi måste samtidigt förbereda oss inför nästa kris. Att fler väljer att bli deltidsbrandmän är ett sätt att höja beredskapen. På tisdag 7 september är det dags för den årliga Brandman på jobbet-dagen.
Läs inlägget av Jeanette Hedberg
Fortsatt hög efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade
Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Digitalisering och förändrade arbetssätt skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller.
Riktade bidrag hindrar långsiktiga resultat
Hösten närmar sig och med den kommer fler riktade, detaljstyrande statsbidrag. När staten fortsätter att styra med kort framförhållning riskerar bland annat satsningar på arbetsmiljö att inte kunna användas fullt ut.
Läs inlägget på Ekonomibloggen av Annika Wallenskog

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
 
Seminarium om rasism i arbetslivet - 6 oktober
Jobb inom kommuner och regioner är meningsfulla och engagerande. Men arbete i relationsyrken kan innebära att brukare bemöter någon fördomsfullt på grund av ursprung. Bland kollegor på en arbetsplats kan man bli annorlunda bedömd och bemött. Seminariet är en del av samarbetet mellan SKR och länsstyrelserna inom ramen för regeringsuppdraget mot rasism i arbetslivet.
Rasism i arbetslivet
 
Webbinarie om återhämtning - 29 september
För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men behöver vi under hösten fokusera på att skapa möjligheter till återhämtning för att förebygga utmattning – men också skapa en hållbar rehabilitering för de medarbetare som mår dåligt. Webbinariet är främst till för dig som arbetar som verksamhetschef eller HR-expert i en kommun eller region. Webbinariet är det första av fyra i en serie som anordnas under hösten. De tre andra webbinarierna genomförs 22 oktober, 12 november samt 9 december.
Återhämtning, inte utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken
 
Rekryteringsläget för yrkesgrupper med yrkeshögskoleutbildning
Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. SKR:s YH-enkät visar att efterfrågan på vissa yrkeshögskoleutbildade yrkesgrupper fortsatt är hög. På sikt är det särskilt behoven av undersköterskor med specialistinriktning som bedöms öka i både kommuner och regioner.
Yrkeshögskola, rekrytering
 
Seminarium om samverkan - 12 oktober
När verksamheter står inför utmaningar där det inte finns några enkla svar menar centrala parter att lösningarna bäst arbetas fram tillsammans i samverkan. Målsättningen är att alla kommuner och regioner ska ha ett samverkansavtal och leva samverkan med de möjligheter som avtalet ger. På seminariet får du ta del av inspirerande lokala exempel och lokala dialoger om samverkan.
Inspirationsseminarium om samverkan
 
Stöd i kompetensförsörjningen
Att misslyckas med en rekrytering är kostsamt för alla berörda. För att få stöd i kompetensförsörjningen kan man ta hjälp av kompetensbaserad rekrytering, en metod som utgår från vetenskapliga studier. SKR och Adda har gemensamt tagit fram ett e-lärande om kompetensbaserad rekrytering. E-lärandet finns tillgängligt från den 9 september.
Kompetensbaserad rekrytering, Adda
 
Förebygga och förkorta sjukskrivningar med ett Riskorienterat arbetssätt
SKR har i ett samarbete med åtta kommuner och fem regioner identifierat insatser som kan minska sjukfrånvaron. Utifrån samarbetet, utvecklades ett Riskorienterat arbetssätt där arbetsgivaren genomför insatser för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För kommuner och regioner som vill ha stöd i att införa ett Riskorienterat arbetssätt, erbjuder SKR ett utbildningsprogram samt stöd till utvecklingsarbete. Kostnadsfria informationsträffar anordnas 7 och 9 september. Introduktionsutbildning genomförs 26 augusti och 29 september
Riskorienterat arbetssätt
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se