Användarenkäten, Nya utbildningstillfällen, Seminarie gatugods, Nyheter validering och Nyheter i releasen 26 augusti
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ENKÄT

Innan sommaren gjorde vi en användarundersökning för att ta reda på hur väl vi motsvarar våra kunders förväntningar, på systemet, vår service och de tjänster vi tillhandahåller. Undersökningen kommer att vara ett återkommande inslag och ett verktyg för att ständigt förbättra oss i rätt riktning.

Vi tackar alla som tog sig tid att svara på enkäten. 24% av företagen som har aktiva RSK-nummer har svarat. Merparten av de som svarat har arbetat med RSK-databasen under lång tid med erfarenhet av hur både system och innehåll har utvecklats över tid.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att ännu fler upplever att systemet ger ett bra stöd för att hantera sin produktinformation på ett strukturerat sätt ut i marknaden. Vi hoppas naturligtvis på ett ännu större deltagande vid nästa års användarenkät och att ni upplever att vi utvecklats i rätt riktning.

Läs hela texten här.
 
UTBILDNINGAR

I stället för att samla utbildningstillfällena till tre gånger på hösten och tre gånger på våren kommer vi att sprida ut utbildningarna lite mer.

Utbildningarna riktar sig främst till de som är nya som användare i administrationsverktyget eller som sällan är inne och arbetar i administrationsverktyget. Alla användare är så klart välkomna, men utbildningarna håller sig till nybörjarnivån och ger insikt om vad det är för information ni behöver lägga in i databasen och framför allt varför ni bör göra det.

Håll utkik efter utbildningstillfällen här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/

Vi håller utbildningarna fortsättningsvis över Teams eftersom det gör att fler kan närvara och att det hjälper till att minska risken för smittspridning av Covid. Finns det önskemål om mer specifik utbildning går det bra att maila oss, så ska vi se om det vi kan skapa utbildningar inom det också.