Lagändringar, nya vägledningar och en pilotstudie om trädtäckning i städer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
2 augusti 2021
 
Närbild på en beslutsklubba ovanpå ett papper med tryckt text.
Foto: Calle Bredberg/Scandinav
Lagändringar från 1 och 2 augusti om privat initiativrätt och MKB-direktivet
 
  • Den 1 augusti 2021 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag.
     
  • Den 2 augusti 2021 ändrades PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, med anledning av genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen.
MKB står för miljökonsekvensbeskrivning.
 
Illustration av bärbar dator, träd och flerbostadshus. Rund cirkel med texten
Lagen om klimatdeklaration är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader. Bild: Infab/Tictac/Jenny Lilja
Boverket vägleder byggbranschen om klimatdeklarationer
 
Från 2022 blir det lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.

Boverket vägleder byggherrar och andra aktörer att uppfylla reglerna genom en kommande digital handbok och ett nytt klimatdeklarationsregister.

Vägledning om klimatdeklarationer på Boverkets webbplats
 
Tillsynsvägledning om IMD ger stöd till kommunerna
 
Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning om individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD.

Vägledningen riktar sig till kommunens byggnadsnämnd, som från den 1 juli 2021 är ansvarig för tillsynen av IMD.

Tillsynsvägledning om IMD på Boverkets webbplats
Vy över en stad med flerbostadshus i förgrunden och rykande skorstenar i bakgrunden.
Foto: Mikael Svensson/Scandinav
 
Cykelväg som kantas av grönskande träd, i ett samhälle. Flera människor cyklar i båda riktningar.
Foto: Leif Johansson/Scandinav
Metoder för nationell kartläggning av träd
 
Träd i den byggda miljön bidrar med många olika och värdefulla ekosystemtjänster.

Boverket och Statistiska Centralbyrån har genomfört en pilotstudie om metoder för att kartlägga trädtäckning i städer och tätorter.

Planeringsunderlag som visar och följer upp antalet träd är nödvändigt i arbetet med grönstruktur och ekosystemtjänster och i samband med den klimatanpassning som utförs av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer.

Kartläggning av träd i städer och tätorter på Boverkets webbplats
 
Se webbseminariet från 1 juli i efterhand
 
Vi tog upp regeländringar i PBL, en ny lag om klimatdeklarationer, MKB-direktivet samt föreskrifter om Individuell mätning och debitering (IMD) som trädde i kraft 1 juli.

Webbseminariet PBL-nyheter och regeländringar på Boverkets webbplats
Två personer står på en höjd i mörkret och blickar ut över en upplyst stad.
Foto: Michael Jönsson/Johnér bildbyrå
 
Illustration med streck och punkter som bildar Sverige samt texten
Vi ses på Boverksdagarna 9–10 december!
 
Boverksdagarna är en helt ny digital arena för arbetet med hållbart samhällsbyggande. Dagarna vänder sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.

Under Boverksdagarna kommer du att kunna ta del av ett 20-tal föreläsningar, både korta och långa. Efter de korta föreläsningarna deltar du i ett seminarium där föreläsningen fördjupas och diskuteras. Det kommer även att finnas workshops och plats för nätverkande.

När vi i förra nyhetsbrevet frågade vilka ämnen och föreläsare som ni vill se på Boverksdagarna, fick vi många förslag. Vill du också tycka till? Än är det inte för sent – gå in på vår webbplats och ge oss förslag på vilka ämnen och föreläsare du vill se på konferensen.

Boverksdagarna 9-10 december på Boverkets webbplats
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling