Sommarledigheten, ett gyllene tillfälle att se över ditt sparade
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar juni: Historiskt starkt halvår på börsen

Juni månad är nu slut och vi kan i och med det summera årets första halva. Man kan klart konstatera att den svenska börsen har gått på högvarv och detta halvår går till historien som ett av starkaste någonsin. Indexet OMXS30 stängde månaden, som svängde ganska mycket, på plus 0,95 procent. Halvårsavkastningen summeras till hela 20,72 procent. Det globala indexet MSCI World har under samma period avkastat cirka 12 procent.

Vad som drivit på börserna är, som vi talat om i tidigare fondkommentarer, att vaccineringarna både i Sverige och globalt rullar på i god takt, samt de olika stimulanserna och stödpaketen som avlöst varandra. Även ränteläget har varit fortsatt gynnsamt och de amerikanska räntorna, som steg under årets första kvartal, har sedan stabiliserats och till och med sjunkit tillbaka något igen. I och med att räntorna befinner sig på dessa låga nivåer så finns inte så många alternativ till börsen, och söker man avkastning så är det aktier man fortsatt ska vara exponerad mot.

Den amerikanska centralbanken Fed hade möte den 16 juni där man meddelade att man planerar att höja räntan ett år tidigare än vad som varit väntat, ett besked likt detta brukar i normala fall tynga börsen, som gynnas av lågräntemiljön, men gav denna gång bara en liten dipp som i stort sett återhämtat sig dagen efter. Anledningen till att man signalerar om att man ska börja höja räntorna har med den ökade inflationen att göra.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Sommarledigheten, ett gyllene tillfälle att se över ditt sparade

Sommaren är här med lata dagar i hängmattan, sommaren är även en tid då börsen oftast är ”lite lugnare”. Det är alltså ett ypperligt tillfälle att ta några minuter att se över sitt sparande och göra eventuella förändringar. Vi har gjort en checklista på fyra punkter du kan tänka på. Läs mer
 
Aktiva fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva fondportföljer under juni

Aktiv Defensiv: +3,23 %
Defensiv mixindex: +1,23 

Aktiv Balanserad: +4,03 % 
Balanserad mixindex: +2,06%

Aktiv Offensiv: +4,09 % 
MSCI World: +4,17 %

Aktiv Tillväxt: +4,11
MSCI EM: +4,14 


(Siffror innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Franklin US Opportunities A(acc)USD  +13,90 %
 
Månadens bästa hedgefond
Coeli Absolute European Equity R SEK  +7,95 %
 
Månadens bästa räntefond
AS SICAV I USD Crdt Bd A Acc USD  +6,26 %

Avkastning per 2021-07-09, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Kvartalsrapport Aktiva fondportföljer

Årets andra kvartal kan nu summeras och alla portföljer har gett god avkastning under perioden. Uppgångarna är inte unika för våra portföljer eller för någon särskild region eller sektor, utan det ser likvärdigt ut runt om på världens börser. Stockholmsbörsen ligger i absoluta toppskiktet bland världens börser, och om man tittar på halvåret så stängde OMXS30 på cirka 20 procents uppgång, vilket får räknas som ett av de bästa halvåren någonsin. Portföljerna Defensiv och Balanserad presterade under kvartalet bättre än sina jämförelseindex och Tillväxt var ungefär i linje med sitt. Den Offensiva portföljen stängde tyvärr en procentenhet efter sitt jämförelseindex under kvartalet.

Fullständig kvartalsrapport för dig med en Aktiv fondportfölj kommer inom kort laddas up på din depå.
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.