Fler riktade statsbidrag leder utvecklingen åt fel håll
 
SKR har publicerat en ny rapport om statsbidragen och deras utveckling. Tvärtemot statens löften har antalet och omfattningen av de detaljstyrande statsbidragen ökat under 2010-talet.
– De detaljstyrande, riktade och tillfälliga statsbidragen bidrar bland annat till osäkra planeringsförutsättningar för kommuner och regioner, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Statsbidrag bör i första hand vara generella och nivåhöjande
 
Vd-krönika
 
 
Ännu en annorlunda sommar, med hopp om hösten
 
Efter en kall vår kantad av utmaningar är värmen här, men vaccineringen tar inte sommarlov, utan pågår för fullt. I kampen mot pandemin pekar mycket åt rätt håll, men än är inte faran över.
 
Se SKR:s seminarier från digitala Almedalsveckan 2021
 
SKR medverkar med fyra digitala seminarier vid årets Almedalsvecka. Seminarierna handlar om hur välfärden ska finansieras på bästa sätt, hur svensk hälso- och sjukvård kan gå stärkt ur pandemin, vem som ska ta ansvar för ett ökat antal långtidsarbetslösa och hur vi rustar vårt samhället för att möta barn och ungas psykiska ohälsa. Ta del av SKR:s seminarier direkt eller i efterhand via Almedalsveckan Play.
SKR-seminarier under digitala Almedalsveckan 2021
 
Överenskommelse för uppskjuten vård och kortare väntetider i vården
 
SKR och regeringen har träffat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021. Tilläggsöverenskommelsen omfattar nära 1,48 miljarder kronor, varav 190 miljoner kronor till tillgänglighetsinsatser inom BUP.
Tilläggsöverenskommelse för ökad tillgänglighet i vården
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Överenskommelse om tillfrisknandebevis i covidbevis
Den 1 juli lanserades de digitala covidbevisen, som ska underlätta vid resor inom EU. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om förutsättningarna för regionernas inrapportering för tillfrisknandebevis.
SKR och regeringen överens om förutsättningar för tillfrisknandebevis
 
Överenskommelse om vaccinering av barn och ungdomar
Regeringen och SKR har träffat en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021. Beslutet innebär bland annat att regionerna får ersättning för skyndsam vaccination för barn och ungdomar som rekommenderas vaccination.
Överenskommelse om vaccinering mot covid-19
 
Reglering av vårdrådgivning ökar inte tillgängligheten
Tillgänglighetsdelegationens förslag om att reglera hälso- och sjukvårdsrådgivning genom lag riskerar att bromsa regionernas utveckling och kommer inte öka vårdens tillgänglighet.
Att detaljreglera 1177:s telefonrådgivning är inte ändamålsenligt
 
Bloggar från SKR
 
 
Tiden är mogen för att ändra statsbidragens utveckling
Omvandla riktade statsbidrag till generella eller klustra ihop dem till större. Addera styrning genom tillit, lagstiftning och uppföljning av kvalitet och resultat för att få en effektiv finansiering av välfärden. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Nya lagar och förordningar från 1 juli
Regeringskansliet har publicerat en sammanställning av nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet. Det gäller bland annat lagar och förordningar med anledning av pandemin, men även lagar och bestämmelser inom andra områden som berör kommuners och regioners verksamhet. 
Viktigare lagar och förordningar som träder i kraft halvårsskiftet 2021
 
Skolstatistiken åter tillgänglig
Från den 1 juli publicerar Skolverket statistik om skolenheter och huvudmän på samma sätt som tidigare, efter ett beslut om tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen. Skolverket meddelar också att all statistik som skulle ha publicerats sedan den 1 september 2020 kommer att tillgängliggöras i efterhand.
Tillfällig lagändring möjliggör statistik för fristående skolor
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 24 augusti.
Trevlig sommar!
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00