Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Minimeringsmästarna
 
Minimeringsmästarna är tävlingen för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra familjer i Sverige. Vi söker nu deltagare i Nacka!

Sprid gärna informationen och tipsa era boende om att söka! Sista ansökningsdagen är 15 september.

Läs mer om Minimeringsmästarna här.
 
Felsorteringsavgift för grovavfall
 
Farligt avfall och elavfall som läggs felaktigt i grovavfallet innebär en potentiell fara för både boende och hämtpersonal samtidigt som stora kostnader tillkommer för Nacka vatten och avfall för extra behandling av avfallet. Därför har vi infört en felsorteringsavgift för grovavfallsabonnemang om 400 kr per tillfälle som gäller när farligt avfall och/eller elavfall har felsorterats i grovavfallet. Åtgärden är även ett led i vårt arbete för att öka materialåtervinningen och minska mängden avfall till förbränning.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kundservice.
 
Inventering av avfallsabonnemang
 
Vi har nu inventerat alla avfallsabonnemang i flerbostadshus i Nacka tillsammans med vår entreprenör Urbaser. På det sättet säkerställer vi att alla abonnemang stämmer mot verkligheten avseende antal kärl, kärlstorlek och gångavstånd. Eventuella justeringar gäller från och med 1 oktober och kommer att synas på fakturan som skickas ut i början av december. 

Har ni frågor gällande detta är ni välkomna att kontakta kundservice. 
 
Nacka blir renare och mer hållbart med ny avfallsplan
 
Ett renare Nacka med minskat avfall och matsvinn, enklare insamling, hållbar avfallshantering samt minskad nedskräpning. Det är inriktningen för de övergripande målen i kommunens nya avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021.

Till de övergripande målen finns ett antal delmål som konkretiserar målsättningarna. Exempel på delmål:
 • Grovavfall från hushåll har minskat med 20 procent per invånare
 • Minst 40 procent av grovavfallet materialåtervinns
 • Allt fler hushåll har tillgång till bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper
 • Mängden farligt avfall i hushållens restavfall har minskat med 50 procent
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet #3
 
Ni kan påverka den rörliga delen av avfallsavgiften genom att minska avfallsmängderna, öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

Här är några tips:
 • Tipsa boende om möjligheten att låna verktyg på Nackas bibliotek.
 • Tipsa boende om digitala delningstjänster, där man kan hyra istället för att köpa nytt. Det finns flera sådana företag på marknaden. T.ex. Swinga, Hygglo eller Rentl.
 • Minska matsvinnet genom att ta hand om resterna. Några matnyttiga tips:
  • Skriv inköpslista utifrån vad du redan har hemma.
  • Ha 4–5° C i kylen.
  • Inför en restmiddag i veckan.
  • Töm förpackningar ordentligt.
  • Tänk på att bäst före-datum bara är en rekommendation och att maten ofta är bra även efter utgånget datum. Lukta och smaka!
  • Gör matlådor av överbliven mat.
  • Ge bort till grannen om du ska åka bort.
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
Tipsa om sorteringsguiden
 
Sorteringsguiden kan inte bara ge svar på hur olika avfall ska sorteras. Genom att klicka på länkarna i guiden hittar ni även tips och råd om sortering och spännande information om olika avfall, hur de återvinns och vad som händer sedan. Kanske hittar ni något att ta upp i er kommunikation med boende?

Besök sorteringsguiden här.
 
Informera mera - matavfallsfolder
 
Du vet väl att ni kan beställa denna folder utan avgift, att dela ut till de boende? Passa på att uppmana fler att sortera, så kan vi återvinna mer samtidigt som ni minskar avfallet i de gröna kärlen. Och glöm inte att dela ut till nyinflyttade allteftersom.

Beställ genom att kontakta kundservice via
kundservice@nvoa.se
08-718 90 00

Läs mer om matavfallsinsamlingen här.
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.