Bostadsbyggandet ökar och missa inte våra kommande evenemang!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
29 juni 2021
Byggkranar vid byggarbetsplats med halvfärdiga byggnader
"Det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i", säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Foto: Johnér bildbyrå/Mikael Svensson
Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov
 

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets beräkning tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029.

- Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar de underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.
 
Boverket tar regelbundet fram rapporter som beskriver framtida bostadsbyggnadsbehov (Boverkets byggbehovsberäkning) och aktuellt bostadsmarknadsläge i landet (Boverkets indikatorer). Dessa rapporter tillsammans med andra underlag som Boverket producerar under året ska ge en samlad bild över läget på bostadsmarknaden.

Du kan läsa mer om rapporterna på Boverkets webbplats
 
Webbseminarium 1 juli: PBL-nyheter och regeländringar
 
Den 1 juli klockan 14.00-15.00 sänder Boverket ett webbseminarium som bland annat innehåller regeländringar och andra PBL-nyheter. Webbseminariet innehåller ett späckat program med bland annat regeländringar i PBL, en ny lag om klimatdeklarationer som är på gång, MKB-direktivet och föreskrifter om Individuell mätning och debitering (IMD) som träder i kraft 1 juli.

Ta del av webbseminariet via Boverkets webbplats
 
Delta i undersökning om den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader
 
Illustration som visar två personer bakom en laptop och byggkran
Illustration: Infab/Boverket

Är du aktör i byggbranschen och berörs av den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader som gäller från den 1 januari 2022? Då ser vi gärna att du deltar i Boverkets enkätundersökning där vi tar reda på mer om kännedomen i branschen om den nya lagen.

Delta i enkätundersökning om den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader

Mer information om den nya lagen och hur du kan förbereda dig finns på Boverkets webbplats
 
Illustration som visar människor i stadsmiljö, med texten Fyra föreläsningar om arkitekturstrategier och Boverkets logotyp
Illustration: Pege Hillinge/Boverket
Lär dig mer om arkitekturstrategier
 
Boverket har tagit fram en föreläsningsserie i fyra delar som bygger på Boverkets vägledning om arkitekturstrategier.

Många kommuner arbetar med att öka kvaliteten i den byggda miljön, när man bygger nytt och förvaltar det befintliga. En arkitekturstrategi är då ett viktigt verktyg. Föreläsningsserien riktar sig till dig som arbetar inom kommun eller som konsult med att ta fram en arkitekturstrategi som projektledare, projektdeltagare eller som processtöd. Du får kunskap om processen bakom, hur du kan beskriva och samtala om arkitektur och du får ta del av exempel från olika kommuner.
 
 
Tyck till: Vad vill du prata om på Boverksdagarna 9-10 december?
 
Illustration med Sverigekarta och texten Boverksdagarna 2021
Det är långt till december men vi är i full färd med att bygga en tvådagars konferens som ska utveckla vår digitala dialog med dig. Ta gärna tillfället i akt och skicka in dina önskemål på Boverksdagarnas innehåll!
 
Boverksdagarna den 9 och 10 december är en ny digital arena för dialog om arbetet med hållbart samhällsbyggande! Dagarna vänder sig till dig som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.

Svara på två frågor för att bidra till Boverksdagarnas utformning
 
Spara datumet - konferensen Gestaltad livsmiljö och demokrati
 
Boka in den 14 oktober redan nu! Välkommen till en inspirerande dag med nationella och internationella exempel som på olika sätt speglar demokratins relation till vår gestaltade livsmiljö!
 
Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker.

Mer information om konferensen finns på Boverkets webbplats
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling