Effektivt vaccinationsarbete i alla regioner
 
Vaccineringen mot covid-19 fungerar väl i alla regioner. Kort framförhållning från vaccinleverantörer försvårar dock regionernas planering.
– När regionerna får sena besked om leveranser blir det svårare att planera bemanning och svårare att ge besked till invånare om när de kan vaccineras. Vi skulle behöva så säkra och tidiga prognoser som möjligt, säger Emma Spak, SKR.
Regionerna har genomfört över sju miljoner vaccinationer
 
Vd-krönika
 
 
Samtalet är första steget till att lösa våra utmaningar
 
I år äger Almedalsveckan rum i digital form och från SKR:s håll medverkar vi med fyra intressanta seminarier. Med avstamp i spänstiga diskussioner tar vi språnget in i sommaren.
 
Lokalt och regionalt perspektiv behövs i EU-arbetet
 
EU når hela vägen ner i den lokalpolitiska vardagen. Det lokala och regionala perspektivet är därför helt nödvändigt när regeringen i höst sätter agendan inför det kommande ordförandeskapet. Det skriver Anders Knape, SKR:s ordförande, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Det svenska ordförandeskapet möjliggör en stark och proaktiv röst
 
Missa inte SKR på digitala Almedalsveckan
 
Söndag till onsdag, 4 till 7 juli, kl 10.00-10.45 deltar SKR i digitala Almedalsveckan med fyra direktsända seminarier som går att följa via Almedalsveckan Play. Seminarierna handlar bland annat om hur vi kan gå stärkta ur pandemin, och hur välfärden finansieras på bästa sätt.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Justerad prognos för vaccinationer mot covid-19
Drygt sju miljoner vaccindoser har nu getts. Folkhälsomyndighetens nya bedömning är att alla vuxna kommer att ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september, baserat på den senaste leveransprognosen.
 
Erfarenheten styr upplevelsen av det politiska uppdraget
Kommunstyrelseordföranden upplever att de har ett stimulerande och tidskrävande uppdrag. Känslan av utsatthet och ensamhet är också vanlig. Det är några av slutsatserna från SKR:s enkät.
Studie om uppdraget som kommun- och regionstyrelseordförande
 
Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden
Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Störst var ökningen i kommunernas vård och omsorg. Det visar SKR:s rapport Personalen i välfärden.
Personalen i välfärden 2020
 
Gör socialtjänstens stöd till våldsutsatta någon skillnad?
Hösten 2021 startar SKR en ny omgång av projekt SU-Kvinnofrid, där kommuner får stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. Syftet är att öka kunskapen om insatsernas kvalitet och resultat, öka lärandet mellan kommuner och bidra till verksamhetsutveckling.
Fler kommuner är välkomna att delta
 
Bloggar från SKR
 
 
Tio år i medlemmarnas tjänst
Efter tio på SKR har jag valt att lämna rollen som förhandlingschef för att bli biträdande kommundirektör i Norrköping. Tiden på SKR har framför allt präglats av ett nära samarbete med medlemmarna i kommuner och regioner. Det skriver Niclas Lindahl, SKR:s förhandlingschef. 
Arbetsgivarbloggen
 
Önskan om arbetsro inför hösten
Pandemin har fortsatt präglat skolans arbete under hela läsåret, på ett sätt som få kunde föreställa sig för ett år sedan. Nu står sommaren på glänt och en efterlängtad ledighet väntar. Läget inför hösten är dock fortfarande osäkert. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Nordens största forum för mänskliga rättigheter
Konferensen MR-dagarna, ett samverkansprojekt mellan flera olika organisationer, kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg den 6-7 december 2021. Nu släpps programmet till konferensen, skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om rekommendationer för vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Anpassning av restriktioner från 1 juli
Den 1 juli lättar restriktioner med anledning av covid-19 bland annat för allmänna sammankomster, för idrotts- och kulturföreningar och för serveringsställen. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att de tidigare föreslagna lättnaderna nu kan införas, till följd av minskad smittspridning och minskat antal vårdade för covid-19. 
Allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel finns kvar
 
Fördelning av skolmiljarden
Regeringen har presenterat en preliminär fördelning av de 1,25 miljarder kronor som ska ges till skolans område med anledning av covid-19-pandemin. 
Fördelning av extra medel till skolan med anledning av pandemin
 
Personal och skyddsutrustning största merkostnaderna
Totalt 18,5 miljarder betalades ut till kommuner och regioner i kompensation för merkostnader med anledning av covid-19-pandemin förra året. Det visar Socialstyrelsens uppföljning. Drygt två tredjedelar av stödet betalades ut till regionerna, och den största utgiften för både kommuner och regioner var kostnader för extra personal.
Uppföljning av stöd till merkostnader under pandemin
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 6 juli.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00