Seminarium om långtidsarbetslösa på digitala Almedalsveckan
 
Pandemin slår hårt mot utsatta grupper. Antalet långtidsarbetslösa beräknas överstiga 200 000 personer under 2021. Hur ser planen ut för att lösa detta och för framtida samarbeten mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen?

SKR:s seminarier under digitala Almedalsveckan
 
Webbsändningar och konferenser i höst
 
 
Verksamhetsutveckling genom digitalisering
Välkomna till ett seminarium den 20 augusti om verksamhetsutveckling och digitalisering inom ekonomiskt bistånd. 
Program och anmälan
Moves -  Praktik på annan ort i Sverige eller i annat EU- land för unga som varken arbetar eller studerar
I en webbsändning den 30 augusti presenteras projektet Moves. Ni får ta del av resultat hittills och höra erfarenheter från deltagare. Det kommer också finnas möjlighet att nätverka regionalt.
Program och anmälan
Agenda för arbete
Den 30 september klockan 10.30 sänds nästa Agenda för arbete. En webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
Agenda för arbete
Agenda för integration 
Den 30 september klockan 09.00 sänds nästa Agenda för integration. Webbsändning med de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och goda exempel från kommuner på temat asylmottagande, integration och etablering.
Agenda för integration
Digital konferens om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad
Den 14 oktober arrangerar KNUT tillsammans med FoU Nordväst en digital konferens. Bland annat medverkar Roy Melchert, sektionschef, SKR och pratar om aktuella frågor vad gäller arbetsmarknadspolitik, Arbetsförmedlingens reformering och kommunernas framtida roll.
Anmälan
 
Nytt från omvärlden
 
 
Underrättelseskyldighet vid felaktiga uppgifter i folkbokföringen
Från den 18 juni 2021 är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om det finns misstanke om att uppgifter i folkbokföringen är oriktiga eller ofullständiga.
Underrättelseskyldighet
Ny handbok för ekonomiskt bistånd
Handboken för ekonomiskt bistånd och de allmänna råden har arbetats om och uppdaterats. De finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats.
Ny handbok
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se