Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Klimatomställningen av transportsektorn

År 2030 ska den svenska transportsekorn minska sina utsläpp med 70% jämfört med 2010. 2030-sekretariatet är den nationella plattformen för samverkan mellan samhällets aktörer för att säkerställa att 2030-målet nås. I slutet av varje månad samlar 2030-sekretariatet nyheter kring transportomställningen i Sverige och avger en lägesrapport. Tipsa oss gärna om nyheter!
I blickfånget
Näven i bordet - sen då?
 
Innan sommaren skrev vi om att domstolar världen över slår näven i bordet och tar regeringar i örat för att de inte följer nationella klimatåtaganden. I augusti får vi en mer bevis att hur akut situationen är i en delrapport inför FNs klimatpanels sjätte samlingsrapport. De politiska reaktionerna var förvånansvärt ljumma. "Ja det är mycket allvarligt, vi arbetar på detta" fick vi höra medan översvämningar och skogsbränder härjade på vår jord. 

Var finns känslan av att det brådskar? Vi har lösningar, vi har aktörer som vill satsa. Det finns ingen brist på pengar, det ser vi inte minst i sammanräkningen av årliga kostnader för USA:s engagemeng i Afganisatan. Tidningen Forbes anger att konflikten har kostat 300 miljoner dollar per dag i två decennier! Till detta kommer det fruktansvärda mänskliga lidandet.

Visst behöver vi satsa på ny teknik som att hitta sätt att plocka ned koldioxid från atmosfären (Carbon Capture Utilization and Storage), ta fram nya drivmedel med låg klimatpåverkan. Men vi får inte glömma nu. Att vi måste använda den teknik som finns färdig, som används idag. Till synes enkla lösningar som ger enorma resultat.
  • Låt nästa bil bli en el- eller biogasbil.
  • Kör existerande bilar på biobränsle.
  • Gör er av med andra bilen om den inte behövs.
  • Se om det går att arbeta hemifrån ett par dagar i månaden - bara detta minskar pendling med 10 procent
  • På arbetsplatsen, varannat möte digitalt? Eller i den omfattning det passar just er.
  • Lyft in mångfalden i mobiliteten; tag bilen till pendeltåget och vidare med buss. Kanske mikromobilitet den sista sträckan. Sätt inte de goda alternativen mot varandra.
I WSP nya mobilitetsstudie (se längre ned i nyhetsbrevet) tror 80 procent av de tillfrågade som hade möjlighet att jobba på distans att de att de skulle göra detta någon dag i veckan i framtiden. 52 procent trodde på digitalt arbete 2-3 dagar i veckan. Det visar att förändringar är möjliga. Om vi alla bidrar ger det enorma effekter. Detta kan vi göra redan idag. För det brådskar!


Jakob Lagercrantz
Vd, 2030-sekretariatet
På gång
EUs Fit for 55
 
2030-sekretariatet följer utvecklingen med EUs klimatpaket på nära håll. Det är de största klimatanpassningen EU gått igenom, klimatmålet blir 40 procent tuffare. Men tyvärr är målet för transportsektorn till 2030 bara en femte del av det svenska.

Vi bevakar förslagen till direktiv och förslag till förändringar, och svarar på remisser och EUs konsultationer. Vi är varje vecka i kontakt med EU parlamentariker, eller med politiker i Sverige kring alla de förslag som nu skall debatteras i EU parlamentet och mellan medlemsländer.

Följ vårt arbete, och ta del av våra inlägg här
Månadens utvalda nyheter
FN:s klimatpanel: Bistraste budskapet hittils
 

FN:s klimatpanel IPCC visar i en delrapport inför den sjätte stora kunskapsutvärderingen att situationen är betydligt värre än vad vi trott. Vi har sett bevisen runt hela vår jord, det sätts rekord i skogsbränder, orkaner och översvämningar på löpande band.

Den senaste delrapporten är en
sammanställning av vad vi vet kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och olika scenarier. Tiotusentals forskare över hela världen har bidragit.

Läs mer här
Max 30 kilometer i timmen i Paris
 
Återigen tar Paris ledningen med radikala och kraftfulla mobilitetssatsningar. I slutet av augusti månad inför staden en hastighetsbegränsning för att "minska ytan som upptas av bilar". I hela centrala Paris är det nu 30 kilometer i timmen som gäller.

Paris visar vägen igen. Detta tillsammans med att nästan hälften av gatuparkeringarna tas bort, att delar av paradgatan görs om till cykelgator och regionala satsningar på smart kollektivtrafik gör Paris till ett jättelaboratorium för den nya mobiliteten.

Läs mer här
Sverige i topp både för sålda elbilar och biodrivmedel
 
Sverige är ohotat i toppen av de 27 medlemsländerna när det gäller andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen och andelen biodrivmedel i transportsektorn. I augusti månad var andelen laddbara fordon i nybilsförsäljningen hela 47 procent, och under 2021 kräver reduktionsplikten att koldioxidreduktionen i diesel skall vara 26 procent, och i bensin 6 procent. Men här talar vi koldioxidreduktion, så volymandelen är väl över 30 procent.

Sverige visar att man kan satsa på flera teknologier samtidigt, och biodrivmedlen ger en effekt direkt medan elektrifieringen leder till ett successivt utbyte av fordonen på vägarna. Båda behövs!

Läs mer här
Mikromobilitet i skottgluggen
 
Med ett snabbt ökande antal elsparkcyklar i Stockholm reagerar både politiker och medborgare, men även  företagen som levererar elsparkcyklar. Det behövs ordning och reda, och 2030-sekretariatet och partnern Tier föreslår att offentlig upphandling av mikromobilitet kan vara en del av lösningen.

Det finns barnsjukdomar med all ny teknik. Lös problemen, och utveckla. Vi behöver en mångfald av lösningar för att ta hand om en del av den mobilitet som idag sker med bil. Alla lösningar måste samverka. 2030-sekretariatet diskuterar hellre resekedjor som inkluderar de bästa lösningarna för kunden än att försöka hitta ett transportslag som löser allt.

Läs mer här
Mobilitet efter pandemin
 
Konsultföretaget WSP har genomfört en omfattande studie kring hur mobiliteten under pandemin förändrats, en uppföljning på en studie förra året  med 1800 deltagare i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. Kollektivtrafikresandet har minskat kraftigt, medan andelen resande med bil och cykel/gång ökat. Totalt har resandet minskat 2020, exempelvis minskade bilresandet med 7 procent

Det är nu vi skall forma den nya mobiliteten. Kollektivtrafiken behöver återta positionen som navet i resekedjan, och 2030-sekretariatet menar att samverkan med andra reseslag och distansarbete blir nyckeln.
 
Läs mer här
Danmark och Costa Rica kampanjar för oljestopp
 
Inför COP 26 i Glasgow i höst har Danmark och Costa Rica beslutat att kampanja för ett slut på oljeexploatering. I gruppen BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance) lobbar de två länderna för att avsluta all olje- och gasletning på eget territorium och att man sätter årtal för att fasa ut egen produktion. Gruppen letar nu fler medlemmar.

Danmark visar framfötterna och har redan förbjudit oljeletning i danska vatten. Danmark har lovat sluta producera olja från 2050. Det senare årtalet kan tyckas ligga väl långt i frantiden, men initiativet är viktigt. Borde vara lätt för Sverige att gå med i BOGA.
 
Läs mer här
Sveriges gröna återställningsplan ännu inte godkänd av EU
 
Sexton länders återställningsplaner har godkänts av EU. Återställningsplanerna innebär i Sveriges fall  ett bidrag till klimatåtgärder på omkring 12 miljarder kronor. Sverige, som var sena med sin ansökan, har ännu inte fått godkänt.

2030-sekretariatet följer finansdepartementets halvhjärtade arbete med med skepsis. Först var Sverige sena med planerna, sedan visade det sig att Sverige sökte för det klimatarbete som redan presenterats i tidigare budgetar. EUs tanke var att skapa en förstärkning av klimatarbetet.
 
Läs mer här