Vården har säkerställts under hela pandemin
 
Under 2020 har 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar kunnat genomföras, jämfört med 2019. Det visar en ny rapport från SKR. Nu krävs långsiktiga insatser för att hantera pandemins konsekvenser.
− Under hela pandemin har vården kunnat prioritera utifrån behov på ett bra sätt. Men trycket har varit enormt och beredskapen för att hantera covid-patienter har självfallet påverkat annan vård, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021
 
Vd-krönika
 
 
I sjukvården är behovet stort av både vila och vård
 
Inom sjukvården finns en oro för ökad smittspridning, samtidigt som personalen behöver återhämtning efter lång tid med ett extremt pressat bemanningsläge. Nu har vi alla ett ansvar.
 
Staten bör inte få utökat ansvar för samordning i kris
 
SKR välkomnar många delar av utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Men förslagen om ett ökat statligt ansvar för samordning skulle inte stärka kommuners och regioners förmåga.
– Däremot ser vi behov av en närmare samverkan mellan kommuner, regioner och berörda myndigheter, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Förslag riskerar skapa otydlighet
 
SKR på digitala Almedalsveckan
 
SKR medverkar på digitala Almedalsveckan med fyra direktsända seminarier söndag till onsdag kl 10.00-10.45 på Almedalsveckan Play.
  • 4 juli: Mest pang för pengarna – hur finansieras välfärden på bästa sätt?
  • 5 juli: En sjukvård under press – hur kan vi gå stärkta ur pandemin?
  • 6 juli: Vem tar ansvar för de långtidsarbetslösa?
  • 7 juli: Så rustar vi samhället för att möta barn och ungas psykiska ohälsa
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Positivt med besked om vaccinering av barn
Det är positivt att Folkhälsomyndigheten nu kommer med besked avseende vaccination av barn mot covid-19.
– Det är viktigt med klara besked i god tid för att möjliggöra regionernas planering, säger Emma Spak, SKR.
SKR välkomnar Folkhälsomyndighetens besked
 
Höjd kompetens kräver långsiktigt hållbar finansiering
Utredningen om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen pekar på flera viktiga utvecklingsområden. Mycket arbete görs redan av kommuner och regioner. Framåt krävs en långsiktig finansiering.
Regeringen behöver säkerställa en långsiktig finansiering
 
Kontraproduktiva miljökrav för upphandling
Regeringens förslag till genomförande av EU:s direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster riskerar att bli dyrt och kontraproduktivt.
Kraven måste vara tydliga och leda till nytta för klimatet
 
Säkerhetsskyddet kan försämras av krav på avtal
Regeringens förslag att kommuner och regioner ska teckna säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer medför administration och kostnader men inte bättre säkerhetsskydd.
Förslaget flyttar fokus åt fel håll
 
SKR vill inte ha en ökad detaljstyrning av elevhälsan
Förslagen för att fler elever ska nå kunskapskraven har en god ambition och visar på vikten av elevhälsoarbetet. Men detaljregleringen som föreslås riskerar att stjälpa snarare än hjälpa.
Hur elevhälsan ska arbeta och organiseras avgörs bäst lokalt
 
Ny satsning för mer rörelse under skoldagen
Pandemin har inneburit distansundervisning och pausade fritidsaktiviteter för många gymnasieelever. SKR medverkar nu i en satsning för att främja mer rörelse under skoldagen.
Satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse
 
Stärk chefernas förutsättningar att leda äldreomsorgen
Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten. Det gällde såväl innan pandemin som under det senaste årets exceptionella situation. Det skriver SKR tillsammans med Vision, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet i en debattartikel i Altinget.
Tillsammans stärker vi förutsättningarna för äldreomsorgens chefer
 
Så kan nära vård för barn och unga utvecklas
Barn och ungas välmående och hälsa påverkas av många faktorer och en nära vård behöver ta hänsyn till det. I en ny skrift presenteras 13 exempel på stöd och tidiga insatser som syftar till att vara hälsofrämjande, förebyggande, samordnade och personcentrerade. Exemplen ska ge inspiration till att börja eller fortsätta utveckla nära vård för barn och unga.
Nära vård för barn och unga – exempel på inspirerande arbetssätt
 
Bloggar från SKR
 
 
Starkt kommunresultat att vänta – trots ökade kostnader
Kommunerna väntas göra ett starkt resultat även i år, trots att kostnaderna nu ökar i takt med att livet väntas återgå till det normala efter coronapandemin. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
”Det går inte att bli nykter om man bor på Parkbänken 4”
Med modellen ”Bostad först” kan vi motverka en del av hemlösheten. Framför allt kan vi ge utsatta en trygg bas på vägen till ett bättre liv. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om rekommendationer för vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Vaccin rekommenderas från 16 år och uppåt
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccinering mot covid-19 för personer från det år man fyller 16 år. När vaccinering kan påbörjas för den nya åldersgruppen avgörs av tillgången på vaccin. Folkhälsomyndigheten har också presenterat en utvidgad rekommendation om vaccination när det gäller barn från 12 års ålder med vissa medicinska tillstånd. 
Vaccin mot covid-19 erbjuds personer från 16 års ålder
 
Digital tjänst för vaccinationsbevis startar 1 juli
Den 1 juli lanserar E-hälsomyndigheten den digitala tjänsten för vaccinationsbevisen för covid-19. Efter hand kommer tjänsten även innehålla bevis på negativt provresultat eller test som visar om man har tillfrisknat från covid-19.
Digitalt covidbevis lanseras 1 juli
 
Nära 12 miljarder betalades ut i ekonomiskt bistånd förra året
Socialstyrelsen har presenterat öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd inom socialtjänstens område. Statistiken visar att färre fick ekonomiskt bistånd förra året, vilket innebär en minskning för femte året i rad. Totalt ökade dock summan som betalades ut 2020, jämfört med föregående år, eftersom fler hushåll fick ekonomiskt bistånd under längre tid. 
Öppna jämförelser - ekonomiskt bistånd
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 29 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00