Ett urval av utbildningsnämndens ärenden i juni
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 9 juni 2021.
 
Nackas elever och föräldrar är nöjda med sin förskola och skola
 
Enkätundersökningen 2021 visar fortsatt goda resultat och både föräldrar och elever är i stor utsträckning nöjda med verksamheten. Fler grundskolor i år än förra året uppnår minst 80 procents nöjdhet bland eleverna och kommunens mål i detta avseende uppnås. Svarsfrekvensen 2021 var betydligt lägre än tidigare år.
 
Reviderad riktlinje om skolplikt och skolpliktsbevakning
 
Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 9 juni om nya riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning. Riktlinjen gäller från den 1 augusti 2021. De punkter som gällde skolpeng utomlands lyftes ur beslutet och kommer att tas upp som ett separat ärende under hösten.
 
Anmälningar om elevers upprepade eller längre frånvaro
 
Utbildningsenheten har sammanställt de anmälningar om upprepad eller längre frånvaro som kommit in till enheten mellan oktober 2020 och maj 2021. Den vanligaste orsaken till elevers frånvaro är fysisk eller psykisk ohälsa. Under 2020 har även rädsla för covid-19 varit en orsak till frånvaro.
 
 
Detta nyhetsbrev är det sista före utbildningsnämndens sommaruppehåll. Nästa nämndsammanträde är den 23 september.

Utbildningsnämnden och utbildningsenheten passar på att önska alla en skön sommar!
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se