Nyhetsbrev flerbostadshus
Kretslopp och vatten
 
Delta i coachning i att minska avfallet under hösten 2021!
 
Vi söker fastighetsägare som vill delta i coachning för att minska avfallet i flerbostadshus. Du kommer att få stöd i att göra konkreta saker som att införa bytesrum, arbeta med verktygsutlåning och föra dialog med de boende. Allt så att du kan:
- Minska avfallsmängderna
- Minska kostnaderna för avfallshantering och städning
- Minska klimat- och miljöpåverkan
- Öka trivseln för de boende
- Bli en attraktivare hyresvärd

 
Foto: Karin Theorin Mägi
 
Pandemin påverkar avfallssiffrorna i alla större städer
 
Coronapandemin har påverkat många delar av samhället – så även avfallet.
Under 2020 minskade restavfallet med cirka 4 procent, från 103 000 till 99 000 ton i Göteborg. Även matavfallsmängden sjönk med ungefär 6 procent. Vi ser samma förhållande i alla större städer.
Läs mer här
Foto: Johanna Montell
Glöm inte att det är andra hämtdagar runt midsommar
 
Men 6 juni hämtar vi dina sopor enligt ordinarie schema.
Om hämtningsfrekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Se schemat för sophämtning kring kommande helgdagar på goteborg.se/andradsophamtning
Foto: Thorbjörn Jonsson
 
Har du uppmanat de boende att spara på vattnet i helgen?
 
Den 18–20 juni kommer vi att göra ett stort inkopplingsarbete på dricksvattennätet för att öka leveranssäkerheten.
Under tiden arbetet pågår behöver vi hjälpas åt att hålla nere vattenförbrukningen. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni kunde uppmana era hyresgäster att var sparsamma med vattnet just den här helgen.
Läs mer om vad vi tänker göra här
Frågor och svar från webbinariet "Allt om matavfall" 2 juni
 
Den andra juni hade vi ett webbinarium om matavfall.
Bo von Bahr som är processledare för matavfall hos oss berättade om processen då matavfallet blir till biogas och biogödsel, och viktiga förutsättningar för att få insamlingen att fungera.
Här ser du presentationen från webbinariet

Vi fick några frågor från deltagarna under webbinariet och svaren på dem ser du här.
 
Vad tycker du om vårt nyhetsbrev? Vi har några enkla frågor...
 
Vi har tagit fram en frågeformulär som vi skulle bli väldigt glada om du vill fylla i. Det kan hjälpa oss att göra nyhetsbreven bättre och mer relevanta för dig.
Här är formuläret
 
Mer sopor under pandemin? Mindre sopor, kanske?
 
Du kan alltid ändra ditt abonnemang tillfälligt. Vi tar ingenting för det under pandemin.
Kontakta vår kundservice så ordnar de det.
Får du nyhetsbrevet via någon annan prenumerant?
 
 
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här