Fler väljer att arbeta heltid
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Personalen i välfärden
 
Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Störst var ökningen i kommunernas vård och omsorg, enligt rapporten Personalen i välfärden som SKR presenterade tidigare idag.
– Att fler anställs på heltid och också arbetar heltid är en viktig pusselbit i att klara kompetensförsörjningen i välfärden de kommande åren. Det är därför mycket positivt att se att vårt och Kommunals partsgemensamma projekt Heltidsresan ger tydliga resultat, säger Bodil Umegård, sektionschef data och analys på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden
 
Uppdaterat krislägesavtal
 
SKR, Sobona och facken i kommunsektorn är överens om ett ändrat krislägesavtal. Tiden en medarbetare kan gå på avtalet begränsas samtidigt som ersättningar och vilotid höjs.
– Krislägesavtalet har gjort att regionerna kunnat bemanna upp och hantera den stora mängd patienter som behövt akut vård under pandemin. Samtidigt har både vi och facken sett ett behov av att undvika en hård och långvarig belastning på samma personer, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
– Ändringarna i krislägesavtalet har varit nödvändiga. Medarbetarna är arbetsgivarnas och välfärdens viktigaste tillgång. Det ligger i allas intresse att arbetet organiseras så att det inte riskerar medarbetarnas hälsa, även i krislägen, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser
 
Förebygg risk för ohälsa och olycksfall vid värmebölja
 
Även denna sommar kan det vara viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19. Åtgärderna behöver utformas så att de förstärker varandra och bidrar till att minska sårbarhet för båda dessa risker.
Värmebölja
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Uppdaterat krislägesavtal bättre anpassat till olika typer av kriser
Krislägesavtalet har uppdaterats och anpassats till långvariga kriser. Det innehåller nu bland annat ett ökat skydd för medarbetarna i form av mer tid till återhämtning, höjda ersättningar och en tidsbegränsning för hur länge en medarbetare kan gå på avtalet. Avtalet gör att Sverige står ännu bättre rustat inför olika typer av allvarliga kriser.
Läs inlägget av Jeanette Hedberg
Nödvändiga förändringar för en mer flexibel arbetsmarknad
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 7 juni förslag till lagstiftning kring flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Innan förslaget klubbas igenom i riksdagen är det viktigt att säkerställa att förslagen så långt som möjligt är dispositiva, så att parterna på arbetsmarknaden fortfarande har stora möjligheter att själva bestämma villkoren för sina anställda.
Läs inlägget av Niclas Lindahl

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
 
SKR:s seminarier under Almedalsveckan
SKR medverkar med fyra digitala seminarier vid Almedalsveckan, som i år är helt digital. SKR:s seminarier direktsänds ett om dagen mellan den 4 och den 7 juli kl 10.00 och går att följa via Almedalsveckan Play.
SKR-seminarier under digitala Almedalsveckan 2021
 
Gemensam debattartikel från SKR, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Vision
Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten, såväl innan som under pandemin. Men chefernas förutsättningar och kunskaper är även avgörande för den utvecklingsfas som äldreomsorgen står inför, både gällande nära vård, digitalisering och nya arbetssätt. Utvecklingen behöver gå hand i hand med utbildnings- och arbetsmiljösatsningar. Det skriver SKR, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Vision i en debattartikel.
 
Ändringar och tillägg i HÖK T med AkademikerAlliansen
Mellan SKR, Sobona och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 15 juni 2001. Parterna träffade den 14 juni 2021 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse från och med 1 juli i år.
Cirkulär 21:26
 
Beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor
15 juni 2021 röstade Riksdagen igenom propositionen om att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023. Endast den som har ett bevis från Socialstyrelsen ska få använda titeln undersköterska i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket, Regeringskansliet
 
Evenemang gällande arbetsgivarfrågor efter sommaren
Nu finns höstens och vinterns kurser, konferenser och övriga evenemang som rör arbetsgivarfrågor publicerade i SKR:s kalender. Första seminariet efter sommaren äger rum 26 augusti och är en introduktionsutbildning inom riskorienterat arbetssätt. Fler evenemang kan tillkomma.
Kursutbudet inom arbetsgivarfrågor
 
Seminarium om lönespridning - 1 september
Varför är lönespridning viktigt? Hur kan man arbeta med önskvärd lönestruktur? Vilka löneanalyser kan behöva göras? Hur kan man som organisation, som chef och som facklig företrädare arbeta med frågan? Få inspiration, konkreta verktyg och möjlighet att utveckla ert lönepolitiska arbete i detta webbsända seminarium om lönespridning.
Partsgemensam sändning av SKR, Sobona och OFR AKV
 
Digitalt seminarium om rasism i arbetslivet - 6 oktober
Du som arbetar inom kommun eller region är välkommen på ett fördjupande seminarium om rasism i arbetslivet. Jobb inom kommuner och regioner är meningsfulla och engagerande. Men arbete i relationsyrken kan innebära att brukare bemöter någon fördomsfullt på grund av ursprung. Bland kollegor på en arbetsplats kan man bli annorlunda bedömd och bemött. Seminariet är en del av samarbetet mellan SKR och länsstyrelserna inom ramen för regeringsuppdraget mot rasism i arbetslivet.
Rasism i arbetslivet
 
Uppehåll av utskick
Nyhetsbrevet gör nu ett uppehåll över sommaren och återkommer i augusti.
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se