Skicka in församlingens budget * få hjälp med video * utredningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Hej alla!
 

Jag vill återigen tacka er för ett fantastiskt arbete under pandemin. Nu går vi med tillförsikt in i sommaren med hopp om att det mesta ligger bakom oss och att hösten blir en nystart för oss alla.

Passa på att återhämta er och njut av sommaren, så syns vi på konferensen 26-29 augusti! Glad sommar!

Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
Hjälp med uppföljning efter juridiska genomgången
 
Nu finns hjälp och stöd i GDPR för utlandsförsamlingar, genom utbildning och dokumentpaket på intranätet. En implementering av dokumentpaketen ska vara klar hösten/vintern 2021.

Läs mer här
 
Tjänstgörande präst / diakon under sommaren
Det finns möjlighet för den som vill, att under sommaren prata med präst eller diakon. Tiderna är måndag till fredag kl 10-12 eller efter överenskommelse. Tipsa gärna församlingsmedlemmar och besökare om detta.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter
 
Sommarens digitala morgonböner och gudstjänster
 
Utlandskyrkans digitala morgonböner och gudstjänster fortsätter under sommaren! Hänvisa gärna till dem under semesterperioden. De hålls måndag-fredag kl 08:30 och söndag kl 11:00.
 
 
Stöd i ert arbetsmiljöarbete
 
Nu finns stöd för församlingens arbetsmiljöarbete. På intranätet hittar du både utbildning och vägledning för att skriva policys samt riktlinjer och rutiner i arbetsmiljö.

Läs mer här
 
Nu kan du anmäla dig till Mötesplats 2021!
 
Anmälningslänken finns nu på plats, samt mer information om vilka som kommer att medverka. Datum är 26–29 augusti.

Läs mer och anmäl dig
 
Det senaste om organisationsförändringar i utlandskyrkan
 
Svenska kyrkan i utlandet är inne i en process, där de ekonomiska förutsättningarna förändras. För att möta utmaningarna utreds verksamheten. På intranätet hittar du information om fattade beslut om förändringar.
 
 
Kartläggning av fastigheternas miljöpåverkan 
 
Det pågår en kartläggning över hur stor klimatpåverkan Svenska kyrkans fastigheter har. I höst kommer turen även till utlandskyrkans fastigheter, då vi vill titta på hur energiförbrukningen ser ut i dessa. 

Läs mer om kartläggning av energiförbrukning
 
Hjälp att se över förvaltning och administration
 
För att stödja församlingarna i regelefterlevnad och förvaltning finns nu ett arbetsdokument att gå igenom och fylla i. Innehållet hjälper församlingen att efterfölja regler och ha en strukturerad översikt över verksamheten. Lämna in ifyllt arbetsdokument senast 10 september 2021.

Läs mer och ladda ner dokumenten
 
Kandidater till kyrkomötet nominerade
 
I höst är det kyrkoval. Nu är alla personer som har nominerats som kandidater till kyrkomötet från utlandskyrkan på plats.

Här finns listan med de nominerade
 
Ordna en pilgrimsvandring för klimatet
 
... eller skriv på uppropet inför klimattoppmötet COP26 i november. På så sätt är ni med ACT Svenska kyrkans kampanj där vi lyfter behovet av global klimaträttvisa.

Läs hur er församling kan vara delaktiga 
Sök pengar ur miljöfonden!
 
Det finns möjlighet för utlandsförsamlingar att söka pengar för insatser som minskar församlingens miljö- och klimatpåverkan. Senast 30 september 2021 ska ansökan vara inskickad.

Läs om hur ni ansöker
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 

Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin